POWRÓT
     2014-07-03 00:00:00

43,5 miliona złotych na pomoc poszkodowanym i usuwanie skutków ulew w maju 2014 roku.


Minister Administracji i Cyfryzacji, na wniosek wojewodów, podjął kolejne już decyzje o przyznaniu środków z rezerwy celowej (Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na usuwanie szkód, które pojawiły się na skutek długotrwałych ulewnych deszczów w maju 2014 r.

Środki w wysokości 20 mln zł przyznane zostały wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych, w tym dla:

województwa małopolskiego – 7 mln zł,
województwa opolskiego – 5 mln zł,
województwa podkarpackiego - 6 mln zł

na usuwanie szkód na wałach przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dodatkowo Minister Administracji i Cyfryzacji wystąpił do Ministra Finansów o przyznanie z rezerwy celowej kwoty 3,2 mln zł dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonej na odtworzenie materiałów i sprzętu uszkodzonego i zużytego w czasie akcji przeciwpowodziowej. Minister zwrócił się kwoty 5,8 mln zł dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na usunięcie krzewów w międzywalu Wisły w okolicach Sandomierza.

Uruchomiono także kolejne środki w formie zasiłków celowych do 6 tys. zł na pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku majowych zdarzeń. Otrzymały je województwo: małopolskie (56 tys. zł) i opolskie (46,5 tys. zł). Środki te przeznaczone są na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb (żywność, ubrania, leki, środki czystości,) oraz mogą być wykorzystane na drobne remonty domów lub lokali mieszkalnych, uszkodzonych w związku z ww. zdarzeniami. Do chwili obecnej na ten cel przekazano kwotę 1,4 mln zł dla 422 rodzin z 30 gmin, w tym:

województwo dolnośląskie – 36 tys. zł dla 20 rodzin z gminy Piechowice,
województwa lubelskiego - 820,5 tys. zł dla 236 rodzin z 17 gmin,
województwo opolskie – 191 tys. zł dla 71 rodzin z Miasta i Gminy Głuchołazy,
województwa podkarpackiego -47,4 tys. zł dla 17 rodzin z gminy Ustrzyki Dolne,
województwo podlaskie -133,2 tys. zł dla 23 rodzin z Miasta Siemiatycze
województwa śląskiego – 38 tys. zł dla 10 rodzin z 2 gmin.

Na usuwanie uszkodzeń w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, spowodowanych nagłymi zdarzeniami pogodowymi z maja 2014, Minister Administracji i Cyfryzacji przeznaczył dotychczas - na wnioski wojewodów - ponad 13 mln zł, z tego:

województwo małopolskie - 9,2 mln zł dla 11 gmin i 2 powiatów na realizację 37 zadań,
województwo śląskie – 0,5 mln zł. dla jednej gminy na jedno zadanie,
województwo podkarpackie – 2,1 mln zł dla 4 gmin i 1 powiatu na 9 zadań,
województwo lubelskie - 1,5 mln zł dla 4 gmin na 9 zadań.

Środki te przeznaczone są głównie na remonty uszkodzonych mostów i kanalizacji wodno – ściekowej oraz dróg, tj. infrastruktury mającej bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców.

Ogółem na działania związane z usuwaniem skutków zdarzeń z maja 2014 r. przeznaczono już z rezerwy celowej 43,5 mln zł./mac.gov.pl/

Niniejszy artykuł udostępniany na bazie licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION