Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2018-02-10

Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej działającej na szkodę SKOK w Wołominie.9 lutego 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko czworgu podejrzanym o popełnienie przestępstw na szkodę SKOK w Wołominie oraz na szkodę BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie.

Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

Oskarżony Mirosław Cz. stanął pod 61 zarzutami. Obejmowały one kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także szereg przestępstw dotyczących kierowania działaniami tzw. „słupów” oraz innych osób, w tym m.in. uprawnionych do wystawienia zaświadczeń o zatrudnieniu lub osiąganych dochodach w różnych podmiotach gospodarczych. Działania te doprowadziły do zaciągnięcia przez podstawione osoby w oparciu o nierzetelne dokumenty załączane do wniosków kredytowych pożyczek i kredytów na szkodę SKOK w Wołominie oraz BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie. Niejednokrotnie zabezpieczeniem tych zobowiązań były poręczenia oparte na nierzetelnych zaświadczeniach lub oświadczeniach poręczycieli oraz hipoteki na nieruchomościach należących do różnych osób, które były nieadekwatne w stosunku do wysokości zobowiązań oraz nie dawały gwarancji skutecznej ich egzekucji.

Mirosławowi Cz. zarzucono również współdziałanie z osobami zobowiązanymi na podstawie Statutu SKOK w Wołominie, Regulaminu Zarządu i Podziału Czynności Członków Zarządu do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. Osoby te nadużyły udzielonych im uprawnień poprzez nierzetelną ocenę zdolności kredytowej podstawionych potencjalnych pożyczkobiorców i ostatecznie pozytywną weryfikację, a w konsekwencji podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczek we wnioskowanych kwotach. Decyzje te zapadały pomimo świadomości, iż załączone do wniosku dokumenty są nierzetelne, a pożyczkobiorcy nie są zdolni do spłaty zobowiązań, nie mają zamiaru ich spłacać, udzielone zabezpieczenia są pozorne, zaś środki z pożyczek ostatecznie wpływają na konto lub są przekazywane w gotówce Mirosławowi Cz.

Jeden z zarzutów dotyczy pożyczki zaciągniętej w SKOK w Wołominie osobiście przez Mirosława Cz.

Członkowie grupy zasiądą na ławie oskarżonych

Jerzemu Cz. zarzucono popełnienie 21 czynów. Obejmowały one udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz., a także przestępstw kwalifikowanych jako pomocnictwo do czynów zarzucanych Mirosławowi Cz. Polegały one w szczególności na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych (zaświadczeniach o zatrudnieniu lub osiąganych dochodach), udzielaniu pozornych poręczeń oraz zabezpieczeń do pożyczek i kredytów na posiadanych nieruchomościach, nakłanianiu osób do zaciągnięcia zobowiązań na rzecz Mirosława Cz., wożeniu podstawionych pożyczkobiorców do siedziby SKOK w Wołominie.

Trzy zarzuty dotyczą pożyczek zaciągniętych osobiście przez Jerzego Cz. na szkodę SKOK w Wołominie.

Rafał Robert K. stanął pod 11 zarzutami. Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz. odpowie on w szczególności za poświadczanie nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych, zawieranie fikcyjnych umów w imieniu podmiotów gospodarczych poświadczających rzekomą zdolność kredytową danych osób, a także wożenie „słupów” do siedziby instytucji kredytowych i wspieranie ich działań na miejscu.

Beacie Sz. zarzucono popełnienie 32 czynów. Została ona oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Mirosława Cz., a ponadto poświadczanie nieprawdy w dokumentach załączanych do wniosków kredytowych oraz potwierdzanie tych nierzetelnych danych podczas telefonicznej weryfikacji przez uprawnionego pracownika instytucji kredytowej.
Straty wynoszą prawie 150 milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że kierujący grupą przestępczą Mirosław Cz. swoimi bezprawnymi działaniami doprowadził do wystąpienia szkody w majątku SKOK w Wołominie w kwocie 145 milionów 570 tysięcy złotych, a BGŻ BNP Paribas niekorzystnie rozporządził mieniem w kwocie 336 tysięcy 677 złotych.

Pozostali podejrzani popełnili zarzucane im czyny pod kierownictwem Mirosława Cz. Ich przestępcze działania doprowadziły zatem instytucje finansowe do takich samych strat, jak w przypadku Mirosława Cz.
Majątek sprawców został zabezpieczony

W stosunku do Mirosława Cz. tytułem środka zapobiegawczego od 13 maja 20156 roku stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Wobec Jerzego Cz. tytułem środków zapobiegawczych zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Wobec Rafała Roberta K. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, zaś wobec Beaty Sz. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

W celu zapewnienia wykonania grożących oskarżonym kar grzywien, obowiązków zwrotu pokrzywdzonym korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw i innych roszczeń finansowych ustanowiono zabezpieczenia na należących do oskarżonych nieruchomościach oraz środkach płatniczych:

w stosunku do Mirosława Cz. w łącznej kwocie 1 miliona 248 tysięcy 37 złotych,
w stosunku do Jerzego Cz. w łącznej kwocie 43 milionów 440 tysięcy złotych,
w stosunku do Rafała Roberta K. w łącznej kwocie 1 miliona 11 tysięcy 278 złotych,
w stosunku do Beaty Sz. w łącznej kwocie 309 tysięcy 68 złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019-01-23 TOPORTAl PRODUCTION