POWRÓT
     2017-04-20 00:00:00

Areszty za wyłudzenie 120 milionów złotych z tytułu podatku VAT.


Na wniosek prokuratora z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec kolejnych trzech podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych.

Co zarzucono podejrzanym

Przestępstwa popełniane przez podejrzanych polegały na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT. Podejrzani podawali nieprawdziwe dane w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, poświadczali nieprawdę w dokumentach, a także podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych (pranie brudnych pieniędzy).

Podejrzanym, oprócz zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prokurator przedstawił również zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz zarzuty niesporządzenia i niezłożenia sprawozdań finansowych spółek, którymi zarządzali. Jednemu z podejrzanych zarzucono też doprowadzenie do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa wielkiej wartości i przyjmowanie poświadczających nieprawdę faktur wystawianych przez spółki objęte śledztwem dotyczących sprzedaży benzyny i oleju napędowego.

Łączna kwota uszczupleń podatkowych będących skutkiem działań podejmowanych przez członków grupy przestępczej wynosi nie mniej niż 120 milionów złotych.

Podejrzanych jest 14 osób

Śledztwo zostało wszczęte 8 marca 2016 roku, a jego prowadzenie powierzono Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu.

W toku tego śledztwa dotychczas 14 podejrzanym przedstawiono zarzuty. Wobec 5 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku postępowania ustalono podmioty, które w procederze pełnią rolę tzw. znikających podatników, to jest podmiotów nabywających paliwa od dostawców z Unii Europejskiej, a pozorujących dalszą sprzedaż do kolejnych podmiotów, pełniących w łańcuchu dostaw funkcję buforów i brokerów. Rzeczywiste przemieszczanie towarów – oleju napędowego i benzyny - przebiegało w ten sposób, że paliwo kupowane w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów było, po dopuszczeniu do obrotu na terenie kraju, bezpośrednio dowożone na stacje paliw odbiorców paliwa.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.pl

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION