POWRÓT
     2015-04-29 00:00:00

Bezpiecznie na "majówkę".


W okresie długiego weekendu majowego (30 kwietnia - 3 maja 2015 r.) spodziewane jest wzmożone natężenie ruchu na drogach krajowych oraz zwiększony ruch podróżnych na kolei. Przypominamy, że kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będzie obowiązywał zakaz ruchu 30 kwietnia i 2 maja 2015 r., w godzinach 18:00-22:00 oraz 1 i 3 maja 2015 r., w godzinach 8:00-22:00. Zwiększonego ruchu możemy spodziewać się przede wszystkim na niektórych odcinkach autostrad i w Punktach Poboru Opłat (PPO). Dla podróżujących koleją zostały uruchomione dodatkowe pociągi, a na największych dworcach pomoc zapewnią informatorzy mobilni.
Sytuacja na drogach

Dla wielu kierowców zbliżający się weekend majowy to czas wzmożonych podróży. Na drogach w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL, w okresie weekendu majowego zostanie zwiększona obsada kadrowa w Punktach Poboru Opłat - dodatkowi pracownicy będą pomagali kierowcom w pobieraniu biletów wjazdowych. Możliwe będzie także uruchomienie bramek rewersyjnych, które przystosowane są do obsługi ruchu wjazdowego i wyjazdowego. Ponadto obsługa PPO będzie prowadziła czynne działania polegające na sterowaniu ruchem w obrębie PPO.

Koncesjonariusz zarządzający autostradą A1 na odcinku Gdańsk – Toruń, w przypadku wystąpienia zatorów deklaruje podjęcie działań usprawniających ruch, w tym m.in. zwiększenie ilości inkasentów obsługujących kierowców.

Na autostradzie A2 Świecko – Konin, zarządzanej przez spółkę koncesyjną, kasy będą pracowały w pełnej obsadzie, tak by uiszczanie opłat było prowadzone w sposób płynny. Aktualne informacje o sytuacji na tym odcinku, np. o utrudnieniach w ruchu, podawane będą na stronie internetowej www.autostrada-a2.pl.

Na autostradzie A4 Katowice - Kraków, zgodnie z deklaracją koncesjonariusza w obu punktach poboru opłat (w Brzęczkowicach i Balicach) będzie uruchomiona pełna obsada bramek, a dodatkowi inkasenci zapewnią nieprzerwaną obsługę podróżujących. Dodatkowo w PPO w Balicach, w sytuacjach spiętrzeń ruchu, zostanie uruchomiona tzw. bramka prawostronna (dodatkowa bramka usytuowana na skrajnym pasie serwisowym).

Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA dostępne są dla kierowców całodobowo pod ogólnopolskim numerem informacji drogowej - 19 111 oraz na stronie www.gddkia.gov.pl, w „Serwisie dla kierowców".

Kontrole ITD

O bezpieczeństwo na drogach będą dbali m.in. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolowani będą głównie kierowcy pojazdów ciężarowych i autobusów. Inspektorzy sprawdzą w jakim stanie technicznym znajdują się te pojazdy oraz czy ich kierowcy są wypoczęci oraz trzeźwi. ITD będzie sprawdzać, czy są przestrzegane okresowe ograniczenia w poruszaniu się po drogach obowiązujące pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Inspektorzy będą interweniować także w przypadku rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców samochodów osobowych.

Ułatwienia na kolei

W czasie majówki PKP Intercity zapewni dodatkowe pociągi, przede wszystkim jadące do miejscowości turystycznych. Przewoźnik wzmocni również najbardziej popularne składy, kursujące w codziennej siatce połączeń. Zapewnione zostaną dodatkowe miejsca w pociągach oraz wsparcie informatorów mobilnych na największych dworcach.

Podróżni będą mogli korzystać z puli biletów promocyjnych. Ci, którzy planują odwiedzić kilka miejsc, mogą kupić Bilet Weekendowy lub Podróżnika, umożliwiający wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu.

Wszelkie informacje o rozkładzie jazdy, promocjach biletowych oraz frekwencji są dostępne na stronie PKP Intercity (www.intercity.pl www.rozklad-pkp.pl ) oraz na profilu PKP Intercity „Pociąg do podróży” na FB( https://pl-pl.facebook.com/PKP.Intercity )

W całym kraju w pełnej gotowości pozostaje 170 zespołów pogotowia technicznego, mogących usunąć usterkę szyn lub urządzeń sterowania ruchem. Na najważniejszych węzłach kolejowych stacjonuje 80 pociągów PKP Energetyki, których zadaniem jest reagowanie w przypadku pojawienia się ewentualnych usterek lub uszkodzeń sieci trakcyjnej. Na głównych szlakach PLK dysponuje również dodatkowymi lokomotywami spalinowymi, które mogą być wykorzystane w przypadku zaniku napięcia.

Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwa Straż Ochrony Kolei. Już od czwartku ponad 3000 funkcjonariuszy SOK będzie pilnować bezpieczeństwa podróżnych na dworcach, stacjach i w pociągach. Sokistów aktywnie wspierać mają policjanci, strażnicy miejscy, graniczni i celnicy – ponad 1300 dodatkowych funkcjonariuszy. Wystawione zostaną dodatkowe patrole wzdłuż linii kolejowych. Pracę funkcjonariuszy będzie wspomagał specjalistyczny sprzęt – 9 mobilnych centrów monitoringu i 21 foto pułapek rozlokowanych w różnych miejscach, które mają zapobiec kradzieżom. Do dyspozycji podróżnych jest całodobowy numer alarmowy Straży Ochrony Kolei - 22 47 40 000.
/mir.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION