POWRÓT
     2012-03-19 00:00:00

Chałupki, Cieszyn. Nielegalny wjazd i pobyt 5 cudzoziemców.


Realizując na szlakach komunikacyjnych zadania związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili w ostatnich kilku dniach naruszenie przepisów przez pięciu cudzoziemców: dwóch obywateli Pakistanu, dwóch obywateli Ukrainy i jednego obywatela Chin.

Pakistańczycy byli pasażerami samochodu osobowego z włoską rejestracją, kontrolowanego 15 marca przez patrol Straży Granicznej na drodze niedaleko Chałupek. W trakcie kontroli okazało się, że obaj mężczyźni nie mają dokumentów uprawniających do pobytu w naszym kraju. Do Polski wjechali z terytorium Czech przekraczając wbrew przepisom polsko-czeską granicę państwową. Wcześniej przebywali we Włoszech. W związku z ujawnionym bezprawnym pobytem w naszym kraju cudzoziemcy zostali przez Straż Graniczną zatrzymani. Wobec nich została wszczęta procedura wydalenia.

Do ujawnienia naruszenia przepisów przez dwóch Ukraińców i Chińczyka doszło 16 i 18 marca, w wyniku kontroli drogowej prowadzonej w rejonie Cieszyna.

Obywatele Ukrainy byli pasażerami autobusu linii międzynarodowej jadącego z Czech. Sprawdzenie ich paszportów ujawniło, że obaj mężczyźni wjechali na terytorium Polski bezprawnie, gdyż dokumenty uprawniające ich do pobytu w państwach strefy Schengen utraciły ważność. W związku z tym obywatele Ukrainy otrzymali od Straży Granicznej decyzje administracyjne zobowiązujące do opuszczenia terytorium Polski w nakazanym terminie.

Obywatel Chin był pasażerem samochodu osobowego ze słowacką rejestracją. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności kontrolne ujawniły, że cudzoziemiec nie ma dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Cudzoziemiec tłumaczył się, że jedzie ze Słowacji, gdzie ma prawo pobytu i gdzie zostawił swoje dokumenty. Sprawdzenia dokonane za pośrednictwem służb słowackich potwierdziły prawdziwość podanych przez niego informacji. Mężczyzna został pouczony o zasadach przekraczania granic wewnętrznych UE oraz o konieczności powrotu na terytorium Słowacji./slaski.strazgraniczna.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION