POWRÓT
     2012-09-14 00:00:00

Decyzje Ministra Sprawiedliwości po prowokacji dziennikarskiej dotyczącej Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku .


- W związku z zamieszczeniem na jednym z portali treści nagrania rozmowy z prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku - Ryszardem Milewskim zwróciłem się do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, a jeśli treść nagrania okaże się prawdziwa, będę oczekiwał wszczęcia wobec sędziego Milewskiego postępowania dyscyplinarnego – poinformował dzisiaj na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. - Jednocześnie wystąpiłem do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o opinię w związku z zamiarem odwołania Pana Sędziego Ryszarda Milewskiego z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku – dodał.

Zdaniem Ministra niezależnie od tego, czy ujawniona treść nagrania w sposób stuprocentowo wierny oddaje przebieg rozmowy, niektóre jej fragmenty wskazują, że mogło dojść do rażącego uchybienia zasadzie niezawisłości sędziowskiej i sprzeniewierzenia się godności urzędu sędziego.

- Jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym tygodniu podjąłem bezprecedensową decyzję o przeprowadzeniu lustracji pracy prezesa Milewskiego. W świetle dzisiejszych faktów myślę, że nikt z Państwa nie dziwi się mojej decyzji – przypomniał Jarosław Gowin.

Minister Sprawiedliwości zwrócił się do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa o rozważenie niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Prezesa Sądu na podstawie art. 114 � 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm).

Jednocześnie, Minister Sprawiedliwości działając w trybie przewidzianym w art. 27 � 1 ust 2 i �2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Prezes sądu okręgowego może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji między innymi w przypadku, gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości), zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa, o wyrażenie opinii, w związku z zamiarem odwołania Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku Pana Ryszarda Milewskiego z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

/fot. raciborek.pl//ms.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION