,–,powiedziała,premier." />POWRÓT
     2017-03-12 00:00:00

Deklaracja rzymska musi być zaakceptowana przez wszystkie państwa UE.


Zbliżający się szczyt w Rzymie oraz projekt deklaracji o przyszłości Unii Europejskiej – to kolejne tematy omawiane w Brukseli przez przywódców państw członkowskich. Premier Szydło podkreśliła, że dokument powinien być poprzedzony głęboką refleksją nad funkcjonowaniem Unii i wynikiem porozumienia wszystkich krajów członkowskich.


Znaczenie szczytu w Rzymie i deklaracji o przyszłości Europy

Beata Szydło wyraziła nadzieje, że najbliższy szczyt Unii Europejskiej, będący uhonorowaniem Traktatów Rzymskich, będzie również świętem jedności UE i dowodem na to, że Wspólnota myśli o swojej przyszłości i rozwoju. "Pozytywnym aspektem ustaleń jest to, że przywódcy państw umówili się, że deklaracja w Rzymie musi być przyjęta przez wszystkich członków Unii Europejskiej. Tekst będzie teraz opracowywany, a zaakceptować go muszą wszystkie państwa" – powiedziała premier. Dodała, że nie będzie to jednak łatwe ze względu na różne spojrzenie na UE, szczególnie "w zależności od tego, w której części Europy mieszkają przywódcy".

Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że deklaracja o przyszłości Unii Europejskiej będzie miała sens tylko wtedy, kiedy nie będzie jedynie okolicznościowym podsumowaniem pracy, lecz pokaże co należy zrobić w przyszłości, aby uchronić Unię od kolejnych kryzysów. "To, że UE przeżywa kryzys nikomu mówić nie trzeba. Brexit jest najlepszym tego potwierdzeniem. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, nie bać się podejmowania trudnych decyzji, wprowadzania reform" - dodała.
Reforma instytucjonalna i brak zgody na Europę kilku prędkości

Beata Szydło zaznaczyła, że dla Polski jest kilka nieprzekraczalnych granic decydujących o tym czy dokument zostanie zaakceptowany. Przy tej okazji przypomniała niedawne spotkanie szefów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie, którego efektem była deklaracja przyjęta przez kraje V4. "Ona została przekazana do Brukseli i uważamy, że dokument ten może być fundamentem wspólnej deklaracji, którą przyjmiemy w Rzymie" – dodała.

Premier zaznaczyła, że przede wszystkim nie ma zgody na mówienie o Europie kilku prędkości. Według Beaty Szydło takie hasła są jednoznaczne z brakiem równych szans dla poszczególnych krajów członkowskich. "Dzisiaj Ci, którzy mówią o Europie różnych prędkości, mówią o podziałach. Każda próba budowania elitarnych klubów w UE prowadzić będzie do rozbicia, a Unia musi przede wszystkim postawić na jedność" – podkreśliła premier.

Przedstawiając kolejne warunki, które według Polski muszą zostać spełnione, zaznaczyła, że Unia musi być zdolna do reform oraz do tego, aby oprócz jedności politycznej, mówić o jedności instytucjonalnej. Zastrzegła, że nie ma zgody polskiego rządu na uderzanie w integralność wspólnego rynku czy Strefy Schengen. "Centralnym punktem reform Unii powinna być zmiana praktyki politycznej oraz umocnienie narodowej i demokratycznej kontroli procesu integracji" – dodała Beata Szydło. Według niej reformy instytucji UE są niezbędne, czego przykładem jest przebieg obecnego szczytu w Brukseli.
Bezpieczeństwo oraz brak standaryzacji polityki socjalnej

Jako kolejny priorytet szefowa polskiego rządu wymieniła aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. "Chcemy, żeby bezpieczeństwo UE było przede wszystkim oparte na realizacji celów w połączeniu ze zobowiązaniami w ramach NATO. Te procesy powinny się wzajemnie uzupełniać". Ponadto zdaniem polskiego rządu ze strony Wspólnoty powinien być położony nacisk na jednolity rynek, jako fundament dla europejskich gospodarek. "Oczekujemy, że w tekście deklaracji wskazane zostaną kierunki dalszego rozwoju rynku wewnętrznego, liberalizacja sektora usług i dostosowanie tego rynku do ery cyfrowej" – wymieniała premier.

Podsumowując poszczególne punkty, które z perspektywy Polski są niezbędne do przyjęcia deklaracji, zaznaczyła, iż musi być jasno określona równowaga pomiędzy państwami strefy euro i tymi spoza strefy. Jako przykład "wrażliwości, którą Unia winna szanować" Beata Szydło wymieniła potrzeby rozwojowe poszczególnych członków UE i politykę socjalną. "Kwestie takie jak polityka socjalna nie powinny podlegać odgórnej standaryzacji, to powinna być sprawa poszczególnych krajów, a nie przedmiot działań regulacyjnych UE. Unia musi być reformowana na tyle, aby nie dochodziło do kolejnych wstrząsów" – podsumowała premier.

/fot.redakcja//premier.gov.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Premier


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION