POWRÓT
     2016-03-25 00:00:00

Dwie ustawy z podpisem prezydenta.


W poniedziałek 21 marca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy:

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - podpisana 21 marca 2016 r.

Ustawa ma na celu zmianę sposobu wnoszenia opłat przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności wynikających z czynności bankowych.
Zmiana w sposobie wnoszenia opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny polega na przejściu z systemu rocznego wnoszenia takich opłat, na system kwartalny. Zmiana ta pozwoli rozłożyć w czasie, z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej, koszty jakie banki ponoszą w związku z opłatami wnoszonymi na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku - podpisana 21 marca 2016 r.

Ustawa wyłącza stosowanie do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w roku 2016 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Jednocześnie ustawodawca wprowadza szczególne rozwiązania związane z udzielaniem powyższych zamówień. Podstawowe standardy obejmują: zobowiązanie zamawiającego do zapewnienia przejrzystości postępowania i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnienia okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Ponadto zamawiający został zobowiązany do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, a następnie informacji o udzieleniu zamówienia, wraz z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacji o nieudzieleniu zamówienia. Ze względów bezpieczeństwa, zamawiający będzie mógł ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

/fot.redakcja/
/Prezydent.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Prezydent - Andrzej Duda


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION