POWRÓT
     2015-04-29 00:00:00

Egzamin zawodowy - lepsza organizacja, sprawniejszy przebieg.


Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w poniedziałek (27 kwietnia) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego (np. zmniejszenie liczby członków zespołu nadzorującego, powołanie więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – obecnie kierownika ośrodka egzaminacyjnego). Przepisy rozporządzenia szczegółowo opisują zadania okręgowych komisji egzaminacyjnych, szkół, placówek, podmiotów przeprowadzających kwalifikacyjne kursy zawodowe, pracodawców oraz osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie tego egzaminu.

Rozporządzenie nie wnosi zasadniczych zmian do warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Tekst rozporządzenia z uzasadnieniem na https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/tekst-rozporzadzenia-z-uzasadnieniem.pdf

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

/fot.redakcja//men.gov.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Edukacja


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION