Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2015-04-03

Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin prowadzonej przez CBŚP.Funkcjonariusze CBŚP na terenie Warszawy zatrzymali 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Wśród nich był Jan L., jeden z liderów, biznesmen, posiadający status rezydenta Szwajcarii, który pośredniczył w kontaktach przestępczych pomiędzy zarządem SKOK-u a liderami średniego szczebla tego odłamu grupy. W sumie w "podkarpackim" wątku śledztwa występuje 17 podejrzanych. Wobec 5 z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo prowadzone przez policjantów rzeszowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp. Wykazało, że od 2009 do 2014 r. ze SKOK -u Wołomin przelano na konta „słupów” nie mniej niż 102 mln zł. Szacowane kwoty są jednak znacznie większe, na co wskazują wnioski z analizy dokumentów kolejnych ustalonych pożyczek. Na jaw wychodzą nowe wątki sprawy i powiązania personalne z działalnością tego odłamu grupy.

Cały proceder odbywał się przy współudziale pracowników i członków zarządu SKOK Wołomin, którzy swoim świadomym działaniem umożliwili uzyskanie pożyczek członkom grupy przestępczej. Liderzy grupy w porozumieniu z zarządem SKOK Wołomin stworzyli strukturę i mechanizmy, umożliwiające działalność przestępczą. Budowa tzw. zdolności kredytowej dla zwerbowanych „słupów”, w oparciu o poświadczające nieprawdę i nierzetelne dokumenty, tworzona była na potrzeby uzyskania pożyczki wyłącznie na czas realizacji umów pożyczkowych. Fikcyjnie zatrudnianym pożyczkobiorcom i poręczycielom wykazywane były wysokie zarobki rzędu nawet 130 tys. zł miesięcznie. Dla uwiarygodnienia otrzymywanych dochodów, realizowane były przepływy finansowe na rachunkach bankowych, co pozorowało wysokie wynagrodzenie i w efekcie wykazywało wymaganą zdolność kredytową. Zarobki „słupów” przelewane były na rachunki bankowe oraz wykazywane przeważnie tylko przez jeden miesiąc, w rozliczeniach do ZUS i Urzędu Skarbowego, a często w ogóle nie odzwierciedlały wystawianych zaświadczeń o zatrudnieniu.

Pożyczki udzielane były wyłącznie na osoby fizyczne w przedziale od około 200 tys. zł do 4,5 mln zł każda. Zastawem tych pożyczek były przeważnie nieruchomości, będące w dyspozycji liderów grupy, figurujące w rejestrach na jej członków, wielokrotnie wykorzystywane celem zabezpieczenia hipotecznego kolejnych wyłudzanych pożyczek. Zakupy nieruchomości finansowano ze środków, należących do liderów grupy, pochodzących z kolejnych wyłudzanych pożyczek. W każdym przypadku wartość nieruchomości, nawet w dniu zakupu, na polecenie liderów, była wielokrotnie zawyżana w operatach szacunkowych sporządzanych przez tych samych rzeczoznawców na terenie całego kraju. Podmioty gospodarcze, będące istotnym elementem mechanizmu przestępczego, służyły do dokumentacyjnego tworzenia zdolności kredytowej poprzez wyrabianie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia. Nie prowadziły one żadnej działalności gospodarczej, nie składały sprawozdań finansowych, a ich rachunki bankowe nie wykazywały typowych transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W zależności od bieżących potrzeb grupy, występowała rotacja ról jej członków, będących zamiennie pożyczkobiorcami, poręczycielami, udziałowcami, czy członkami zarządów podmiotów gospodarczych, które pod zgłoszonymi w KRS adresami nie posiadały swoich siedzib.

Część pieniędzy przeznaczano na finansowanie bieżącej działalności przestępczej, tj. zakupy nieruchomości, opłaty, koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych, obsługę prawną oraz na indywidualne wynagrodzenia liderów i członków grupy. Liderzy z osiągniętych zysków finansowali swoje odrębne, pozornie legalne interesy, prowadzone przez osoby nie powiązane z głównym procederem. Spora część uzyskanych środków przeznaczona była na regulowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek. Zarząd i pracownicy SKOK-u Wołomin, w porozumieniu z liderami, monitorowali spłaty rat, uzgadniali też wartość nieruchomości mających być przedmiotem zabezpieczenia.

Liderzy i członkowie tej grupy, pomimo pełnej świadomości, że w sprawie SKOK Wołomin prowadzone są śledztwa, w dalszym ciągu kontynuowali opisany proceder przestępczy. Z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowego postępowania przygotowawczego zabezpieczono wszystkie umowy pożyczek przekraczające kwotę 1 mln zł grupa zaczęła wyłudzać pożyczki w kwotach nie przekraczających tej sumy. Niekiedy wyłudzała po kilka pożyczek dziennie.

Działalność ta nosiła znamiona piramidy finansowej, która gdyby nie została przerwana, mogła doprowadzić do powstania jeszcze większych strat SKOK - u Wołomin.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.

Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien dokonano zabezpieczenia mienia - nieruchomości na kwotę ponad 23 milionów złotych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

CBŚP


/ policja.pl /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018-11-20 TOPORTAl PRODUCTION