Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2018-02-14

Komitet Społeczny Rady Ministrów o wyzwaniach demograficznych."Mądra polityka społeczna wymaga długofalowej strategii i dużej konsekwencji. Dziś jeszcze nie widać skutków wieloletnich zaniedbań w tym obszarze, dlatego problem ten może wydawać się nieistotny. Jednak to dziś jest właściwy czas na podjęcie działań zaradczych" – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Raport demograficzny

Podczas drugiego posiedzenia KSRM omówiono wybrane wyzwania demograficzne, przed którymi stoi nasz kraj. Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. Józefina Hrynkiewicz zaprezentowała najnowszy raport demograficzny za lata 2016-2017.

Obecnie na emigracji przebywa od 2 do 3 mln Polaków, z których połowa nie zamierza powrócić. "Nadal mamy ok. 1,5 mln osób, o które warto zawalczyć" – zwróciła uwagę prof. Hrynkiewicz. Przewodnicząca RRL omówiła też problem wyludniania się Polski oraz różnicy w średniej długości życia kobiet i mężczyzn. "W nieodległej przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z rosnącą liczbą peryferyjnych gmin, które zamieszkiwać będą głównie starsze osoby" – zwróciła uwagę profesor. Taki stan rzeczy będzie wymuszał m.in. dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych, a także przemodelowanie systemu opieki zdrowotnej. Wyludnianie niektórych gmin może też doprowadzić do niewydolności finansowej samorządów – konkludowała.

Prof. Józefina Hrynkiewicz zaakcentowała też wymiar gospodarczy problemu demografii w Polsce. "Nie możemy planować tak, jakbyśmy mieli nieograniczone zasoby pracy. Projekty inwestycyjne muszą być silnie skorelowane z sytuacją demograficzną "– podkreśliła szefowa RRL.
Programy społeczne rządu przynoszą efekty

Według wstępnych danych GUS w 2017 roku urodziło się 403 tys. dzieci. To więcej niż rok i dwa lata temu o odpowiednio 20 i 33 tys. Wynik ten jest też aż o 57 tys. lepszy niż prognozowano.

"To pokazuje, że czarny scenariusz prognostów nie musi się ziścić. Dzięki mądrej polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości efekty widoczne są już teraz. Konieczne jest jednak podjęcie działań, które złagodzą skutki nieuniknionego: starzenia się społeczeństwa i odpływu młodych ludzi z mniejszych miejscowości do dużych aglomeracji" – mówiła wicepremier Beata Szydło. Jeśli tak się nie stanie, Polska będzie się wyludniać, a społeczeństwo starzeć. W 2016 roku tylko w 107 polskich gminach osób w wieku 65+ było więcej niż 20%. Według prognoz, w 2030 roku takich gmin będzie aż 1664 – to ponad 15 razy więcej.

Prognozy wskazują, że wiele gmin położonych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim oraz obszarach górskich południowo-zachodniej Polski, znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji spowodowanej odpływem młodych ludzi. Skutkiem tego będzie przewaga zgonów nad urodzeniami i starzenie się społeczeństwa. GUS alarmuje, że takie zmiany będą w najbliższych latach wpływać na pogłębianie się podziału kraju na „centra” i „peryferia”. Wyzwaniem jest jednak nie tylko zachęcenie Polaków do powiększania rodzin, ale także poprawa i wyrównanie poziomu życia w poszczególnych gminach oraz inicjowanie rozwiązań ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Rządy Prawa i Sprawiedliwości pokazały, że można wprowadzić skuteczne programy społeczne przy zachowaniu stabilności finansowej państwa. Komitet Społeczny Rady Ministrów będzie kontynuował tę odważną politykę. Jego skuteczność gwarantuje szerokie spojrzenie na sprawy społeczne – Komitet działa bowiem międzyresortowo i łączy poziom lokalny z centralnym.
Zespół ds. strategii polityki społecznej

W trakcie posiedzenia Komitetu ustalono powołanie zespołu ds. strategii polityki społecznej. Jego głównym zadaniem będzie opracowanie Strategii polityki społecznej na lata 2020-2030. Do zespołu zostaną zaproszeni przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych, samorządów oraz eksperci. Szczególnie ważnym założeniem prac zespołu jest wsłuchanie się w potrzeby społeczności lokalnych. Do zadań Zespołu ds. strategii polityki społecznej należy także identyfikacja najlepszych rozwiązań prorodzinnych wprowadzanych przez społeczności lokalne i zbadanie możliwości ich wdrażania w innych regionach.
Wpływ ustaw na rodziny

W nawiązaniu do ustaleń z inauguracyjnego posiedzenia KSRM, dzisiaj członkowie Komitetu przyjęli projekt wprowadzenia do obowiązkowej oceny skutków regulacji (OSR) badania wpływu danej ustawy na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Oznacza to, że każda projektowana ustawa zostanie przeanalizowana pod kątem konsekwencji, jakie przyniesie dla tych osób. Projekt zostanie teraz przekazany do podpisu premierowi RP.

/fot/arch.redakcji/

/ premier.gov.pl /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019-02-21 TOPORTAl PRODUCTION