POWRÓT
     2012-03-11 00:00:00

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie suszu jajecznego.


W dniu 21 lutego 2012 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał do wiadomości pismo Głównego Inspektora Sanitarnego skierowane do Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, przekazujące pismo z dnia 15 lutego 2012 r. z Prokuratury Rejonowej w Kaliszu (PRK), adresowane do Głównego Inspektora Sanitarnego, w sprawie śledztwa prowadzonego w związku z nieprawidłowościami przy produkcji żywności na bazie suszu jajecznego. To samo pismo z PRK, adresowane do Głównego Lekarza Weterynarii, wpłynęło w dniu 27 lutego 2012 r. W piśmie tym prokurator prowadzący śledztwo zwrócił się z prośbą do Inspekcji Weterynaryjnej o współdziałanie z właściwą miejscowo policją lub prokuraturą.

Jednakże rozpoczęcie czynności miało się odbyć zgodnie z ustaleniami pomiędzy PRK a Inspekcją Weterynaryjną. W piśmie tym wskazano podmioty produkujące lub wprowadzające do obrotu susz jajeczny i inne produkty na bazie wspomnianego suszu.

W dniu 23 lutego 2012 roku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu, poinformowała prokuraturę o prowadzeniu nielegalnej produkcji w nieczynnym zakładzie przetwórstwa jaj.

W dniu 27 lutego 2012 r. Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się, zgodnie z właściwością do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu (WWLW) z prośbą o przekazanie informacji dotyczących stanu faktycznego w nadzorowanych zakładach. Zgodnie z informacją otrzymaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW) w Kaliszu, podejrzany zakład produkcyjny nie prowadzi działalności – podmiot wyrejestrowany 19 października 2011 r.

W dniu 27 lutego 2012 r. PLW i Policja przeprowadziły kontrolę zakładzie pod Kaliszem, w wyniku której stwierdzono prowadzenie nielegalnej produkcji jaj w proszku. Susz jajeczny opakowany był w worki z logo innej firmy. PLW właściwy dla tej firmy w dniu 29.02.2012 r. przeprowadził kontrolę w tym podmiocie. W magazynach firmy zatrzymano do dyspozycji PLW i policji produkty jajeczne wyprodukowane w zakładzie pod Kaliszem. Policja dokonała przeszukania i zabezpieczyła dowody.

WWLW poinformował, że PRK chce przeprowadzić skoordynowane wejście do podmiotów w przyszłym tygodniu.

W dniu 7 marca 2012 r. Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się pismem do wojewódzkich lekarzy weterynarii z prośbą o przekazanie informacji i ustaleń na temat stanu faktycznego w zakładach podległych Inspekcji Weterynaryjnej. Inspekcja Weterynaryjna stale współpracuje z organami ścigania w zakresie tego śledztwa i wszelkie informacje opatrzone są klauzulą „do użytku wewnętrznego-służbowego”.

/www.minrol.gov.pl/

/www.minrol.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION