POWRÓT
     2018-02-11 00:00:00

List do uczestników II Ogólnopolskiego Forum Samorządów.


Uczestnicy i Organizatorzy
II Ogólnopolskiego Forum Samorządów
w Jasionce k. Rzeszowa

Szanowni Państwo!

Uznanie istotnej roli demokracji lokalnej to jeden z filarów ładu ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej. Stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, które obchodzimy w tym roku, przypomina o zasługach samorządowców – ludzi służby publicznej, animatorów społecznej energii i pozytywistycznej pracy – dla budowania patriotycznej wspólnoty i rozwoju Polski.

Są dzisiaj Państwo dziedzicami tej wspaniałej tradycji. Przywrócenie po okresie komunistycznym autentycznej demokracji lokalnej i przekazanie części władzy publicznej w ręce lokalnych społeczności uważam za jedno z najważniejszych dokonań współczesnej Rzeczypospolitej. Mają Państwo ogromny udział w tym, jak bardzo pozytywne zmiany dokonują się w wielu miejscach Polski i jak rośnie komfort życia Polaków. Samorząd terytorialny to znakomity mechanizm umacniania demokracji oraz poczucia podmiotowości i sprawczości obywateli. Nie powiodłoby się również bez niego wielkie zadanie cywilizacyjne naszych czasów, jakim jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju kraju.

Cieszę się, że Ogólnopolskie Forum Samorządów to spotkanie wielu osób i środowisk, którym leży na sercu pomyślna przyszłość polskiej samorządności. Na ręce Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego składam wyrazy uznania dla wszystkich inicjatorów Forum oraz tych, którzy przyczyniają się do sukcesów tego przedsięwzięcia.

Podobnie jak Państwo uważam, że wyzwania dotyczące samorządności w Polsce należy postrzegać kompleksowo i w dłuższej perspektywie czasowej. To splot ważnych problemów społecznych i gospodarczych, związanych z przemianami modernizacyjnymi, a jednocześnie odnoszących się do naszego dziedzictwa historycznego i tożsamości. Jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji, że w podejmowaniu tych wyzwań merytorycznym wsparciem służy mi Narodowa Rada Rozwoju, której jedna z sekcji zajmuje się kwestiami samorządu i polityki spójności. W jej skład wchodzą nie tylko samorządowcy praktycy, lecz także ekonomiści i przedstawiciele innych dziedzin nauki oraz działacze społeczni. Posiedzenia sekcji stanowią również forum wymiany poglądów pomiędzy zasiadającymi w niej ekspertami a przedstawicielami administracji rządowej. Chcę Państwa zapewnić, że prace Narodowej Rady Rozwoju budują zasób bardzo wartościowych refleksji i pomysłów, które zostaną wykorzystane na rzecz umocnienia polskiej samorządności.

Z satysfakcją powitałem również powołanie zespołu ds. wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Jego zadaniem jest sygnalizowanie na bieżąco potrzeb regulacyjnych i rekomendowanie rozwiązań, które mógłbym wnieść w ramach przysługującej mi inicjatywy ustawodawczej. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom środowiska samorządowego, którzy w tej materii współpracują ze mną i z Kancelarią Prezydenta RP. To ogromnie cenne dla Polski współdziałanie. Z uwagą wsłuchuję się w Państwa głos. Stanowczo reaguję w sytuacjach wymagających interwencji, jak miało to miejsce np. w kwestii rozstrzygnięć dotyczących regionalnych izb obrachunkowych.

Bardzo sobie cenię udział środowiska samorządowego w ogólnonarodowej debacie nad fundamentami ustrojowymi, która wskaże kierunki zmian w ustawie zasadniczej. Na wszystkie spotkania regionalne i odbywające się cyklicznie w Warszawie konferencje eksperckie „Wspólnie o Konstytucji” zapraszani są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Dowodem świadczącym o tym, za jak ważne uważam kwestie dotyczące demokracji lokalnej, była dyskusja specjalnie im poświęcona. Wierzę, że referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji RP będzie stanowić istotny krok w kierunku wzmocnienia stabilności ustrojowej samorządów.

Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników Forum, już po raz drugi gromadzącego się w podrzeszowskiej Jasionce. Jestem przekonany, że Państwa spotkanie będzie nie tylko cenną płaszczyzną wymiany informacji, doświadczeń i poglądów, lecz także przyczyni się do wypracowania wizji rozwoju polskiej samorządności. Życzę Państwu owocnych obrad.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

/fot.arch.redakcji/

/Prezydent.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Prezydent - Andrzej Duda


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION