POWRÓT
     2013-04-07 00:00:00

Małopolska i Śląsk - wspólna strategia rozwoju przyjęta


Podczas wspólnej sesji sejmików województw małopolskiego i śląskiego przyjęto Strategię dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. W spotkaniu, które odbyło się 5 kwietnia 2013 r. na Zamku Królewskim na Wawelu, uczestniczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Strategia ma pomóc w zbudowaniu makroregionu, który zapewni konkurencyjność i wysoką pozycję obu województwom nie tylko w Polsce, ale także na mapie europejskich regionów. Oba regiony zamierzają postawić m.in. na rozwój kapitału intelektualnego, nauki i badań, turystyki, kultury. Na liście priorytetów współpracy znalazły się także: infrastruktura - w tym transport i działania przeciwpowodziowe, ochrona środowiska, rewitalizacja miast, współpraca transgraniczna.

- Strategia dla Rozwoju Polski Południowej stanowi znakomity przykład oddolnej inicjatywy podjętej przez dwa regiony, które - działając w ścisłym partnerstwie - sformułowały wspólne strategiczne kierunki działań oraz wskazały konkretne pola współpracy, poszerzające możliwości rozwoju obu województw – zaznaczyła minister Bieńkowska. Dodała, że obecnie trwają prace nad kilkoma strategiami ponadregionalnymi. –W fazie przygotowań jest Strategia rozwoju Polski Zachodniej, powstająca z inicjatywy samorządów wojewódzkich z tego obszaru. Natomiast MRR wkrótce rozpocznie konsultacje społeczne zaktualizowanego projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 - poinformowała.

Zgodnie z zapisami Założeń Umowy Partnerstwa, tylko makroregion Polski Wschodniej jest obszarem strategicznej interwencji państwa, dla którego dedykowany jest dodatkowy program operacyjny. Niemniej województwa objęte pozostałymi dwoma strategiami ponadregionalnymi będą mogły korzystać ze wsparcia w ramach krajowych i regionalnych programów oraz części programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Polityki Sąsiedztwa. Wzmacnianie wspólnych potencjałów oraz łączenie sił w przezwyciężaniu barier rozwojowych pozwoli zwiększyć efektywność podejmowanych działań.

fot. redakcja

/mrr.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION