POWRÓT
     2012-09-18 00:00:00

Marcinkiewicz: Komisja ITRE dostrzega potencjał gazu z łupków.


Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przegłosowała dzisiaj raport dotyczący przemysłowych i energetycznych aspektów wydobycia gazu i ropy z łupków. Jest to pierwszy raport w PE odnoszący się do kwestii potencjalnej eksploatacji gazu łupkowego w Europie. Wiele zaproponowanych rozwiązań jest bardzo korzystnych dla Polski i innych krajów posiadających złoża tego surowca – poinformował członek komisji ITRE Bogdan Marcinkiewicz.

Zdaniem śląskiego posła pozytywnym aspektem tego raportu jest to, iż stopniowo zmienia się świadomość niektórych grup parlamentarnych w tym zakresie. Wierzymy też, że raport będzie doskonałą okazją do poprawienia relacji z członkami Komisji ENVI, którzy nadal żądają całkowitego moratorium na wydobycie gazu z łupków na terenie UE – dodał.

Globalne zużycie gazu ziemnego aktualnie rośnie a Europa pozostaje wśród regionów z najwyższym zapotrzebowaniem na gaz z importu. Dlatego też KE uznaje ważną rolę światowej produkcji gazu łupkowego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii i dostawców w średnim i długim terminie. Czytamy w przegłosowanym raporcie.

Marcinkiewicz uważa, że UE musi wykorzystać szansę jaka stwarza się przed europejską gospodarką. Potencjalny dostęp do własnego surowca energetycznego, powinien być elementem scalającym opinie publiczną.

Przegłosowane poprawki jasno określają, iż metody prowadzenia eksploatacji muszą uwzględniać wszystkie aspekty środowiskowe. Podobnie ma się sprawa jeśli chodzi o społeczności, które żyją w rejonach gdzie być może eksploatacja będzie opłacalna. Prawo musi dbać o interes tej ludności. Ewentualne wydobycie musi odbywać się z korzyścią dla każdej ze stron. Zaproponowano też, by maksymalnie wykorzystać doświadczenia firm ze Stanów Zjednoczonych, które cały czas pracują nad usprawnieniem procesów szczelinowania – dodał Bogdan Marcinkiewicz.

W dokumencie jest też zapis, iż zgodnie z zasadą pomocniczości, każdy Kraj Członkowski ma prawo do decydowania we własnym imieniu w kwestii eksploatacji gazu i ropy z łupków.

Komisja zwraca uwagę na zasadę „zanieczyszczający płaci”, która musi być konsekwentnie stosowana do działań na gazie łupkowym i ropie z łupków. W szczególności w odniesieniu do zagospodarowania odpadów. Firmy mają być w pełni odpowiedzialne za bezpośrednie i pośrednie zniszczenia jakie mogą wywołać.

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION