POWRÓT
     2012-02-16 00:00:00

Minister Krystyna Szumilas na posiedzeniu Rady UE do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu .


- Także dla Polski wyzwaniem jest bezrobocie młodzieży. Zależy ono w dużym stopniu od poziomu wykształcenia, w tym od typu szkoły - to bardziej różnicuje szanse absolwentów na rynku pracy niż płeć i miejsce zamieszkania - powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas dzisiejszego (10 lutego) posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, które odbyło się w Brukseli.

Przeciwdziałanie wysokiemu bezrobociu młodych ludzi w Europie zdominowało zarówno formalną sesję jak i roboczy lunch. Ministrowie edukacji dyskutowali o sposobach redukowania społecznych skutków kryzysu - w tym zwłaszcza bezrobocia młodzieży - poprzez podejmowanie konkretnych działań w obszarze kształcenia i szkolenia.

W swoim wystąpieniu minister Krystyna Szumilas nawiązała do oświadczenia Rady Europejskiej z 30 stycznia 2012 r., w którym zaapelowano, aby Unia Europejska potraktowała jako priorytet działania i strategie, które przyczynią się do przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu młodzieży w Europie. - Do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce przyczyni się reforma szkolnictwa zawodowego, mająca na celu podniesienie jakości zarówno kształcenia ogólnego, jak i zawodowego - podkreśliła minister Krystyna Szumilas.

Rada przyjęła wspólne sprawozdanie Rady i Komisji Europejskiej z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020") w latach 2009-2011. Dokument ten, o nazwie „Kształcenie i szkolenie na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu", zawiera ponadto priorytety na II cykl współpracy w latach 2012-2014.

W posiedzeniu Rady uczestniczył także prof. Witold Jurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisję Europejską reprezentowali: Androulla Vassiliou, Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, młodzieży i sportu oraz Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury.

/men.gov.pl/

/men.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION