POWRÓT
     2013-04-09 00:00:00

Obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej


W Komendzie Głównej Policji, przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę zbrodni na polskich funkcjonariuszach. Hołd pomordowanym policjantom oddali przedstawiciele władz państwowych, kierownictwo KGP oraz członkowie stowarzyszeń i rodzin policyjnych.

W uroczystościach udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marcin Jabłoński, Komendant Główny Policji, nadinspektor Marek Działoszyński wraz ze swoimi zastępcami, nadinspektorem Krzysztofem Gajewskim oraz inspektorem Arkadiuszem Letkiewiczem, a także przedstawiciele innych służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych – Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Po złożeniu meldunku Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez dowódcę uroczystości, odegrany został Hymn Narodowy, a przed Obeliskiem zapalono Znicz Pamięci.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitał Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński. Głos zabrał także Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSW, który wyraził ogromną nadzieję, że przez kolejne lata będziemy pamiętać o tym, co zdarzyło się w Katyniu i w innych miejscach, w których zginęło tak wielu Polaków.

W intencji poległych i pomordowanych policjantów modlitwę odmówił biskup polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz Policji, ks. Józef Guzdek, a także Prawosławny Naczelny Kapelan Policji, ks. Andrzej Bołbot.

Wieniec pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych, złożył Podsekretarz Stanu, Marcin Jabłoński. Towarzyszył mu Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński, szef Biura Ochrony Rządu, pułkownik Krzysztof Klimek, Komendant Główny Straży Granicznej, Generał Brygady Dominik Tracz oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Generalny Brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Wieńce złożyli również przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.", Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojewody Mazowieckiego i Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Na koniec wszyscy zebrani na uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć poległych i zamordowanych policjantów. Obchody uświetniła Kompania Reprezentacyjna Policji oraz Reprezentacyjna Orkiestra Policji.

KGP

fot. redakcja

/policja.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION