POWRÓT
     2013-04-09 00:00:00

Odwrotne obciążenia w obrocie prętami.


Rada Ministrów przyjęła wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 tej dyrektywy, przedłożony przez ministra finansów.

Rząd zaakceptował wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na derogację umożliwiającą wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia, czyli przerzucenia odpowiedzialności za rozliczenie podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę prętów stalowych.Zdaniem rządu, mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie prętami stalowymi jest najbardziej skutecznym instrumentem w walce z oszustwami, których skala w ostatnich latach przybiera coraz większe rozmiary. Chodzi o obrót prętami stalowymi i wyłudzenia podatku VAT przez transakcje karuzelowe, w których wykorzystuje się tzw. słupy, czyli podmioty nieposiadające majątku i nierozliczające się z podatku, czy zastosowanie tzw. „znikającego podatnika”. Proceder polega na zarejestrowaniu firmy pod określonym adresem. Przez jakiś czas są składane obowiązujące deklaracje i zeznania podatkowe z wykazanymi kwotami do zapłaty do urzędu lub niewielkimi kwotami do przeniesienia. Po pewnym czasie przeprowadza się jedną lub kilka dużych transakcji, po których podmiot bez uiszczenia należnych podatków znika. Przeprowadzone analizy i działania kontrolne wykazują, że nagminnymi zjawiskami są: brak możliwości ustalenia faktycznego miejsca prowadzenia działalności i osób prowadzących tę działalność, wirtualne biura, częste przenoszenie siedziby firmy, ukrywanie się osób reprezentujących firmę czy natychmiastowa sprzedaż udziałów firmy (po wszczęciu kontroli) obywatelom państw spoza Unii Europejskiej oraz brak dokumentacji potwierdzających dokonanie transakcji.Zmiana ustawy Prawo energetyczne.  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION