POWRÓT
     2012-03-12 00:00:00

Oświadczenie PJN w sprawie zawetowania przez Polskę unijnego planu przewidującego redukcję emisji dwutlenku węgla o 80 procent do 2050 roku


Witamy z aprobatą decyzję rządu RP w sprawie złożenia weta wobec planów UE dalszych redukcji emisji dwutlenku węgla. Każda zapowiedź kolejnych zaostrzeń przez UE przepisów dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla, wymaga sprzeciwu ze strony polskich władz i jest niezgodna z polskim interesem narodowym.

Przypominamy jednak, że także w obowiązującym kształcie plan redukcji emisji dwutlenku węgla, jak pokazują niezależne opracowania i opinie ekspertów, niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwa dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, ze względu na wyśrubowane założenia które nie uwzględniają wynikających z historii zaległości polskiego przemysłu i energetyki. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, gdy rzad nie stymuluje w wystarczającym stopniu wykonywania przez Polskę przyjętych zobowiązań. W interesie Polski leży stworzenie takich warunków, aby polskie firmy poprzez wdrażanie przepisów pakietu mogły stać się bardziej konkurencyjnymi na wspólnym europejskim rynku. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, nieodzowne jest działanie polskiego rządu na rzecz odłożenia w czasie realizacji dotychczasowych zobowiązań redukcji dwutlenku węgla.

Wzywamy rząd do podjęcia skoordynowanych działań w celu wypełnienia zobowiązań, na które premier Donald Tusk zgodził się w 2008 roku. Projekt ustawy o OZE przygotowywany przez ministra gospodarki zahamował procesy inwestycyjne nowych instalacji energetycznych, gdyż warunki rozliczania tzw. zielonych certyfikatów są niejasne i stwarzają negatywne skutki finansowe.

Przypominamy również, ze do dnia dzisiejszego nie pojawiła się żadna propozycja rządowa na jakich zasadach i jakie czyste technologie będą wspierane z pieniędzy uzyskanych z opłat zastępczych od producentów "brudnej energii".

Apelujemy o zmianę przepisów i ustaw, tak aby nowe inwestycje w energetyce nie trwały 5-7 lat, tym bardziej ze według ekspertów aż ok. 50% energii odnawialnej powstaje z procesu współspalania węgla z biomasą.

Postulujemy, aby rząd skoordynował działania ministrów: gospodarki, finansów, transportu i budownictwa, rozwoju regionalnego, rolnictwa i skarbu tak aby polskie działania na forum UE były spójne z wysiłkami na rynku wewnętrznym. Kluczowym elementem jest dywersyfikacja źródeł energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii w ramach polityki klimatycznej powinno być oparte o proste, przejrzyste regulacje.

Przypominamy, że według ekspertów w 2015 roku w Polsce zabraknie około 5 tys MW energii i nie da się tego rozwiązać bez szybkich działań na rzecz efektywności energetycznej, do której także zobowiązał się rząd na forum Unii Europejskiej.

Paweł Kowal

Prezes PJN

/www.stronapjn.pl/

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION