POWRÓT
     2013-04-09 00:00:00

Perspektywy Młodych na rynku pracy – Minister Sprawiedliwości na panelu eksperckim


Pilotażowy program „Młodzi na rynku pracy” idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że wypracowane narzędzia i standardy staną się powszechną praktyką – nie tylko państwowych służb zatrudnienia, ale i innych aktorów rynku pracy – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w trakcie spotkania w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W debacie, oprócz Ministra Sprawiedliwości wzięła udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn.

- Filozofia oparta na indywidualnym podejściu i obserwacji firmy, czy instytucji od środka sprawdzi się, nie mam, co do tego żadnych wątpliwości – zaznaczył Minister Jarosław Gowin. Staż zaś może być bezpośrednią przepustką do pracy. Podczas spotkania Minister Sprawiedliwości mówił również, że elastyczne i rynkowe podejście ma szczególnie duże perspektywy w zakresie pracy ludzi młodych, którzy zwykle myślą innymi kategoriami niż osoby długotrwale bezrobotne i często potrzebny jest tylko impuls, żeby zdobyli pierwszą pracę. Osoby poniżej 30 roku życia to ok. 40% osób bezrobotnych w Polsce – liczba zarówno smutna, jak i dająca nadzieję, gdyż dobra polityka rynku pracy wobec ludzi młodych oznacza równocześnie realne zmniejszenie bezrobocia w całej populacji.

- Państwo powinno stworzyć jak najlepsze warunki do tworzenia miejsc pracy: ułatwiać życie przedsiębiorcom, ale w żadnym wypadku nie tworzyć miejsc pracy samemu – ponad to, co jest niezbędnym minimum dla pełnienia podstawowych funkcji państwowych – mówił Minister Jarosław Gowin. Podkreślił, że nasza przyszłość należy do nas samych. Niezależnie od koniunktury na rynku pracy osoby zdolne, samodzielne, pracowite i odpowiedzialne zawsze dawały sobie radę i tak będzie zawsze. Co do zasady, im mniej państwa w rynku pracy, tym lepiej dla niego. - To, dlatego tak ważna jest koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości deregulacja rynku pracy – dodał.

Celem spotkania była dyskusja nad zagadnieniami związanymi m.in. z: bieżącą sytuacją absolwentów uczelni na rynku pracy, perspektywami i szansami młodzieży z punktu widzenia programu „Młodzi na rynku pracy”, kompetencjami absolwentów poszukiwanymi przez pracodawców, stereotypami dotyczącymi nauk ścisłych i humanistycznych, obszarami interwencji państwa w zakresie wspierania Młodych na rynku.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

fot. redakcja

/ms.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION