POWRÓT
     2012-06-29 00:00:00

Prezentacja wyników matury 2012 i nowej formuły egzaminu od 2015 roku .


- Nowa formuła matury będzie służyć podniesieniu poziomu kształcenia - podkreśliła minister Krystyna Szumilas podczas (czwartek 28 czerwca) konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników tegorocznych matur i założeń nowej formuły egzaminu, która zacznie obowiązywać w roku 2015. W konferencji wziął także udział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski oraz Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak. - Pomimo tego, że do 2014 r. maturzyści będą kształceni wg starej podstawy programowej, treść zadań maturalnych w obecnych egzaminach już kładzie większy nacisk na umiejętności i rozumowanie - dodał dyrektor Gałęski podczas prezentacji wyników tegorocznych matur.

Tutaj Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2012 (na stronie CKE) http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3061%3Aprezentacja-wynikow-matury-2012-a-od-2015-roku-nowa-formua-egzaminu&catid=43%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-sprawdzian-i-egzaminy&Itemid=66

Egzamin maturalny, począwszy od 2015 roku zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

W niezmienionym kształcie pozostanie obowiązkowa część egzaminu maturalnego, na której rozstrzyga się, czy maturzysta zdał maturę. Składa się na nią egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego oraz egzamin z matematyki - wszystkie przeprowadzane w oparciu o wymagania, określone w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Spośród tych pięciu egzaminów cztery będą przeprowadzane w dzisiejszym kształcie; zmianie ulegnie jedynie sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego. Ocenianie przygotowanej wcześniej prezentacji maturalnej będzie zastąpione przez ocenę umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na temat wylosowanych podczas egzaminu pytań. Jest to jedna z kluczowych umiejętności, którą, zgodnie z nową podstawą programową, uczeń powinien opanować na lekcjach języka polskiego. Znaczenie tej umiejętności w dalszej nauce oraz życiu zawodowym trudno przecenić.

Dalsza część egzaminu maturalnego służy pomiarowi umiejętności maturzysty dla celów rekrutacyjnych do szkół wyższych. Dlatego, podobnie jak dotychczas, maturzysta będzie sam wskazywał przedmioty dodatkowe, z których chce zdawać egzamin. Te egzaminy służą zmierzeniu, w jakim stopniu jest on przygotowany do studiów i dlatego nie mają określonego progu zdawalności.

Ponieważ w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej każdy uczeń będzie miał obowiązek uczyć się wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, wszystkie egzaminy maturalne w tej części matury będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie - w oparciu o wymagania, określone w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Zapewni to lepszą porównywalność kandydatów w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Z obecnej praktyki rekrutacyjnej polskich uczelni wynika, że od kandydatów na każdy kierunek studiów szkoły wyższe oczekują solidnej wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu. Dlatego, wychodząc naprzeciw sugestii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, od roku 2015 wprowadzony zostanie obowiązek przystąpienia na maturze do egzaminu z jednego wybranego przez maturzystę przedmiotu dodatkowego.

Tutaj Komunikat o założeniach nowej formuły matury 2015 r. http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3061%3Aprezentacja-wynikow-matury-2012-a-od-2015-roku-nowa-formua-egzaminu&catid=43%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-sprawdzian-i-egzaminy&Itemid=66

/men.gov.pl/

/men.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION