POWRÓT
     2013-05-23 00:00:00

Prezydent: Trzeba poprawiać miejską infrastrukturę.


List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do uczestników i organizatorów IX Ogólnopolskiej Konferencji „Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast” odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński:

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Od ponad dwudziestu lat Polska znajduje się na ścieżce rozwoju gospodarczego, pozwalającej na stopniowe zmniejszanie dystansu wobec bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. To właśnie przede wszystkim miasta są centrami wzrostu gospodarczego, innowacji i kapitału ludzkiego. Rozwój Polski w dużej mierze zależy więc od rozwoju miast. Stosunkowo zrównoważona, policentryczna struktura naszego kraju pozytywnie wyróżnia się na tle innych państw europejskich i jest wartością, którą powinniśmy chronić.

Aby miasta mogły się rozwijać, oferować wysoki komfort życia i poczucie satysfakcji mieszkańcom, a także przyciągać nowe inwestycje – musi następować konsekwentna poprawa miejskiej infrastruktury technicznej. Szczególne znaczenie ma infrastruktura mieszkaniowa, komunikacyjna oraz społeczna, dotycząca edukacji, zdrowia czy kultury. Osiągnięcie satysfakcjonujących standardów życia wymaga znaczących inwestycji – pomimo że tak wiele samorządy już dokonały.

Główne wyzwania w najbliższych latach, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji w miastach, to ograniczone źródła dochodów polskich miast, przy poziomie ich zadłużenia. Sukcesowi polskiego rządu, który zdołał wynegocjować bardzo korzystne dla Polski kwoty funduszy strukturalnych w perspektywie 2013-2020 powinien towarzyszyć dobry plan, w jaki sposób te środki najbardziej efektywnie wykorzystać Licząc na środki unijne, musimy pamiętać, ze w perspektywie finansowej 2014-2020 następują istotne zmiany. Bezzwrotne dotacje unijne zastępowane będą częściowo instrumentami zwrotnymi.

Stosunkowo proste sposoby finansowania infrastruktury zostały już w dużej mierze wyczerpane. Dlatego szczególnie ważne będą sposoby alternatywne finansowania inwestycji poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w oparciu o projekty przygotowane przez sektor publiczny. Upowszechnienie takiej formuły, bardzo istotne w takich dziedzinach jak transport, ochrona środowiska, czy energetyka – szczególnie w kontekście rządowego programu Inwestycje Polskie, wymaga bardziej precyzyjnych regulacji, jak i odwagi i umiejętności dla jego stosowania.

Mam nadzieję, że władze samorządowe polskich miast otworzą się na nowe możliwości i będą tworzyć optymalne kombinacje narzędzi planowania rozwoju i jego finansowania i będą miały w tym wsparcie administracji rządowej.

Wierzę, że to spotkanie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności miast, zwiększenia konkurencyjności Polski w Europie i w świecie. Z satysfakcją, wzorem lat ubiegłych, objąłem honorowy patronat nad Państwa spotkaniem. Składam wyrazy uznania organizatorom konferencji i życzę wszystkim Państwu owocnych, inspirujących obrad.

/fot. redakcja/
/Prezydent.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Bronisław Komorowski


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION