Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2018-04-13

Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o oszustwa.Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Szczecinie przeciwko siedmiu podejrzanym, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej osoby, Roberta M., kierowanie tą grupą. Jej celem było popełnianie oszustw w związku z zamianą mieszkań.

Aktualnie zakresem prowadzonego śledztwa objęto czyny popełnione na szkodę 50 pokrzywdzonych, od których wyłudzono 37 mieszkań. Łączna wartość szkody wyrządzonej czynami zarzuconymi podejrzanym wynosi nie mniej niż 3 miliony 961 tysięcy 799 złotych.
Podpisywane akty notarialne nie odpowiadały wcześniejszym uzgodnieniom

Sprawcy doprowadzali pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzania lokalami mieszkalnymi, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do rzeczywistych zamiarów wywiązania się z treści poszczególnych umów cywilnoprawnych. Podejrzani wykorzystywali także niezdolność pokrzywdzonych do zrozumienia podejmowanych przez nich czynności prawnych. Wynikało to między innymi z podeszłego wieku pokrzywdzonych, uzależnienia od alkoholu lub przebytych chorób. W następstwie tych przestępczych działań podejmowanych przez podejrzanych pokrzywdzeni tracili przysługujące im tytuły prawne do zajmowanych lokali mieszkalnych, a jednocześnie nie otrzymywali w zamian ekwiwalentnych świadczeń.

W ramach działalności w grupie przestępczej podejrzani docierali do pokrzywdzonych posiadających mieszkania, między innymi poprzez osoby z kręgu ich znajomych oraz odpowiadając na ogłoszenia zawierające oferty zamiany mieszkań, zamieszczone przez pokrzywdzonych w gazetach lub na portalach internetowych. Po nawiązaniu kontaktu z posiadaczem mieszkania, podejrzani oferowali mu zamianę mieszkania na mniejsze, z jednoczesną spłatą zadłużenia powstałego w związku z użytkowaniem dotychczas zajmowanego lokalu oraz ewentualnie dopłatę określonej kwoty pieniędzy.

W przypadku, gdy pokrzywdzeni nie byli właścicielami lokali, w których zamieszkiwali, a jedynie przysługiwało im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, podejrzani przekazywali pokrzywdzonym pieniądze na sfinansowanie przekształcenia tego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Po dokonaniu wstępnej akceptacji przez pokrzywdzonych zaproponowanych warunków zamiany lokali, podejrzani pokazywali im wybrane mieszkania, w których w wyniku zamiany pokrzywdzeni mogliby zamieszkać. Po wyrażeniu zainteresowania wybranym lokalem, dochodziło do zawarcia jednej lub kilku umów cywilnoprawnych. Ich treść nie odpowiadała jednak wcześniejszym ustaleniom. Pokrzywdzeni zawożeni byli przez podejrzanych do współpracujących z nimi kancelarii notarialnych, gdzie podpisywano dokumenty sporządzone przez notariusza, na podstawie których posiadacze mieszkań tracili tytuły prawne do dotychczas zajmowanych lokali.

Treść podpisywanych przez pokrzywdzonych aktów notarialnych nie odpowiadała wcześniejszym uzgodnieniom poczynionym z podejrzanymi. Lokale nabywane przez pokrzywdzonych w wyniku zamiany, nie były tymi samymi lokalami, które były im pierwotnie okazywane i które zyskały ich akceptację. Lokale nabywane przez pokrzywdzonych posiadały zdecydowanie gorszy standard, niż mieszkania im okazywane. Zdarzało się również, że pokrzywdzeni, po zawarciu umowy, umieszczani byli w lokalach, które podejrzani jedynie wynajęli od osób trzecich na krótki okres lub też pokrzywdzeni w ogóle nie otrzymywali w zamian jakiegokolwiek lokalu, a byli jedynie dokwaterowywani do innych osób, które także zostały oszukane w wyniku działań podejrzanych. Ponadto pokrzywdzeni nie otrzymywali wskazanych w treści aktów notarialnych pieniędzy, stanowiących różnice pomiędzy wartością lokalu zbywanego przez pokrzywdzonego, a wartością lokalu, który w wyniku zamiany nabywali.
Wykorzystano nowy środek w postaci tzw. konfiskaty rozszerzonej

W toku prowadzonego śledztwa zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiono trzem podejrzanym prowadzącym kancelarie notarialne oraz jednej osobie, która w przeszłości wykonywała zawód notariusza.

Prokurator nadzorujący postępowanie we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie podjął czynności zmierzające do zabezpieczenia majątku podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz na poczet środków kompensacyjnych dla pokrzywdzonych. Do chwili obecnej zabezpieczono majątek podejrzanych na kwotę 1 miliona 130 tysięcy złotych.

W ramach zabezpieczenia od podejrzanych składników ich mienia wykorzystano również nowy środek w postaci tzw. konfiskaty rozszerzonej, w ramach której zabezpieczono nieruchomość o wartości nie mniejszej niż 545 tysięcy złotych.
Unieważniono oszukańczą umowę zamiany mieszkań

Ponadto Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił powództwo wniesione przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że umowa zamiany mieszkań zawarta w jednej ze szczecińskich kancelarii notarialnych jest nieważna.

Sąd podzielił w całości argumentację prokuratora wskazując, że umowa zamiany lokali mieszkalnych była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Uzasadniając wyrok Sąd powołał się na sprzeczność umowy z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości, a także fakt rażącego pokrzywdzenia jednej ze stron umowy, wynikający z nieekwiwalentności świadczeń stron tej umowy.

Pozew w przedmiotowej sprawie prokurator złożył na podstawie materiałów uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie oszustw związanych z zamianą mieszkań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.plherb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019-03-21 TOPORTAl PRODUCTION