Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2018-02-15

Prokuratorskie zarzuty w związku z prywatyzacją spółki CIECH S.A.Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa w związku ze zbyciem w maju 2014 roku akcji spółki CIECH S.A. na rzecz firmy KI Chemistry.
Wykonano czynności procesowe z udziałem podejrzanych

W toku śledztwa zatrzymano czterech byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa: Pawła T. – Podsekretarza Stanu, Tomasza Z. – Zastępcę Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Jakuba W. – głównego specjalistę w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Michała M. – Radcę Ministra w Departamencie Analiz, a także dwóch przedstawicieli spółki doradczej ING Securities SA: członka zarządu Konrada Z. i Zastępcę Dyrektora Działu Doradztwa – Pawła L.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator ogłosił im zarzuty.

Czterem byłym urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa ogłoszono zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Dwóch byłych urzędników podejrzanych jest dodatkowo o poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Zatrzymanym przedstawicielom spółki doradczej ING Securities S.A. prokurator zarzucił pomocnictwo do przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień popełnionego przez byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu wniosków o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych Pawła T. oraz Tomasza Z. środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora. Sąd przyznał, że zgromadzony materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia, że podejrzani dopuścili się wszystkich zarzucanych im przestępstw i są one zagrożone surową karą. W ocenie Sądu na tym etapie postępowania, kiedy prokuratura zgromadziła już bardzo obszerny, niemal kompletny materiał dowodowy, zabezpieczyła dokumenty i przesłuchała świadków oraz podejrzanych, nie jest konieczne stosowanie izolacyjnych środków zapobiegawczych.

Prokuratura, nie zgadzając się z decyzją Sądu I instancji, zaskarży ją do Sądu Okręgowego.

Wobec pozostałych czterech podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 40.000 zł do 150 .000 zł.. Nadto wobec Jakuba W. zastosowano zakaz opuszczania kraju.
Przy sprzedaży akcji nie sporządzono rzetelnej wyceny

W toku śledztwa ustalono, że przy prywatyzacji spółki CIECH S.A. doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa, przy współdziałaniu przedstawicieli firmy świadczącej usługi doradcze na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa. Polegało ono między innymi na niesporządzeniu rzetelnej wyceny wartości akcji, a także poświadczeniu nieprawdy w dokumentach. Stanowiły one podstawę do podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa decyzji o sprzedaży akcji na rzecz spółki KI Chemistry.

W toku postępowania w oparciu o między innymi zabezpieczoną dokumentację ustalono, że oficjalną ofertę nabycia akcji spółki CIECH S.A. firma KI Chemistry złożyła w Ministerstwie Skarbu Państwa 9 grudnia 2013 roku. Po wpłynięciu oferty ze strony KI Chemistry w Ministerstwie Skarbu Państwa powstał nieformalny zespół zadaniowy zajmujący się sprawą sprzedaży akcji spółki CIECH S.A. W skład tego zespołu wchodzili: Tomasz Z. – pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Jakub W. – główny specjalista w tym departamencie i jednocześnie faktyczny kierownik tego zespołu, a także Michał M. – Radca Ministra zatrudniony w Departamencie Analiz oraz w mniejszym stopniu inni pracownicy tego departamentu. Bezpośredni nadzór nad pracami tego zespołu sprawował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł T.

W dniu w dniu 5 marca 2014 roku spółka KI Chemistry formalnie ogłosiła wezwanie do sprzedaży 66 proc. akcji CIECH S.A., z czego Skarb Państwa był wówczas w posiadaniu 37,9 proc. akcji. Spółka KI Chemistry zaproponowała cenę 29,50 złotych za jedną akcję, którą ostatecznie podwyższyła do 31 zł za akcję.

We wniosku o podjęcie decyzji skierowanej do Ministra Skarbu Państwa, podejrzani funkcjonariusze Ministerstwa zarekomendowali wybór doradcy finansowego firmy ING Securities przy prywatyzacji spółki CIECH S.A, którą zaakceptował Minister Skarbu Państwa w dniu 08.04.2014r. Z uzyskanego przez prokuraturę materiału dowodowego wynika, iż wybór ten został dokonany z naruszeniem zasad transparentności wyboru doradcy. Formalną umowę o doradztwo zawarto 14 kwietnia 2014 roku.

Firma ING Securities dostarczyła Ministerstwu Skarbu Państwa wycenę, którą posługiwano się przy podejmowaniu przez Ministra Skarbu Państwa dalszych decyzji. Wycena ta zawierała nierzetelną, zaniżoną wartość akcji spółki CIECH S.A. Dokument ten podpisali Konrad Z. i Paweł L.

W toku prowadzonego śledztwa Prokuratura Regionalna w Katowicach ustaliła, że przy sprzedaży akcji Ciech S.A. nie sporządzono rzetelnie wyceny wartości akcji oraz potwierdzono nieprawdę w dokumentach, które były podstawą do podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa decyzji o sprzedaży akcji spółce KI Chemistry. Ustalenia te doprowadziły do ogłoszenia zarzutów 6 zatrzymanym wczoraj podejrzanym.

Sprawa ma charakter rozwojowy. W dalszym ciągu gromadzony i analizowany jest materiał dowodowy dotyczący prywatyzacji spółki CIECH S.A. i działań podejmowanych przez poszczególne osoby w związku z tym procesem. Nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań i zarzutów.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Ćródło: pk.gow.plherb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018-12-13 TOPORTAl PRODUCTION