POWRÓT
     2017-04-21 00:00:00

Prokuratura sprawdza prawidłowość przyznawania dodatków opiekuńczych z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka.


Prokuratura Regionalna w Gdańsku poleciła podległym jednostkom zbadanie prawidłowości decyzji właściwych miejscowo Ośrodków Pomocy Społecznej wydawanych w zakresie wypłat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Działania te są skutkiem pozyskania informacji o nieuwzględnieniu w decyzji jednego z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego treści uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2014 roku (sygn. akt I OPS 15/13) regulującej tę kwestię. W myśl podjętej uchwały w przypadku urodzenia, podczas jednego porodu, więcej niż jednego dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje na każde urodzone dziecko.

Prokuratura Regionalna poleciła sprawdzenie, czy tego rodzaju postępowania administracyjne są prowadzone. Poleciła ponadto rozważenie zasadności włączenia się do tych postępowań już na etapie postępowania przed organem I instancji. Inicjatywa ta ma na celu uniknięcie potrzeby zaskarżania decyzji do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz skrócenie okresu niewypłacania rodzicom należnych świadczeń.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.pl

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION