Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2017-12-02

Przestępstwa korupcyjne i przekroczenie uprawnień.30 listopada 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wniosła do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z. byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków, której prokurator zarzuca 6 przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.

Na ławie oskarżonych w tej sprawie zasiądzie również 5 osób, w tym Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.

Opłata za pobyt w SPA, Egipcie i Turcji jako korzyści majątkowe

Barbarze Z. prokurator zarzuca przyjęcie w 2008, 2010 i 2011 r. korzyści majątkowych: opłaty za pobyt w SPA w Polsce, opłaty za pobyt w Egipcie i Turcji w łącznej wartości 12.000 złotych.

Dwa kolejne zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Pierwszy z nich związany jest z poinformowaniem w 2015 r. jednego z oferentów, że złożona oferta pomimo, że najkorzystniejsza wpłynęła po terminie i zachodzi konieczność zamiany złożonych dokumentów, by umożliwić jej wybór. Natomiast drugi dotyczy podwyższenia w 2015 r. o 3000 zł kwoty ostatecznej oferty, pomimo, że pierwotnie złożona oferta była niższa.

Kolejny zarzut związany jest z zaniechaniem wstrzymania wypłaty II transzy dotacji w kwocie 20.000 zł w związku z realizacją umowy na roboty budowlane – reliktów muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim, pomimo tego, że oskarżona wiedziała, że prace te nie zostały wykonane w uzgodnionym terminie.

Barbara Z. nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty dla burmistrza i pozostałych oskarżonych

Józefowi B. Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego prokurator zarzucił przedłożenie w październiku 2015 r. Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie, nierzetelnych i stwierdzających nieprawdę dokumentów związanych z rzekomo zakończonymi robotami przy pracach konserwatorskich reliktów murów obronnych w celu uzyskania drugiej transzy dotacji celowej w kwocie 20.000zł. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponadto prokurator oskarżył również Kierownika Referatu Inwestycji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i byłego Zastępcę Kierownika tego Referatu o poświadczenie w październiku 2015 r. nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez gminę tj. uzyskania wypłaty wskazanej powyżej II transzy dotacji celowej, w protokole odbioru robót budowlanych, pomimo tego, że roboty te nie zostały rzeczywiście wykonane (czyny zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności ).

Aktem oskarżenia objęto również Wiesławę Ch., która złożyła ofertę na wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych po terminie i na polecenie Barbary Z., wiedząc, że przekracza ona swoje uprawnienia, wymieniła przedłożone uprzednio dokumenty ofertowe (czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawiani wolności) oraz Annę L., której zarzucono wyłudzenie kwoty 3000 zł w związku ze zmianą pierwotnie złożonej oferty (czyn zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności).

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Źródło: pk.gov.pl

/ /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2018-11-20 TOPORTAl PRODUCTION