POWRÓT
     2012-09-15 00:00:00

Rekrutacja nauczycieli do projektu PEWNIAK.


Województwo śląskie jest w czołówce województw, które bardzo intensywnie i skutecznie wykorzystują fundusze unijne w rozwoju różnych aspektów życia społecznego. Dotyczy to m.in. infrastruktury komunikacyjnej, opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji.

Jednym z prowadzonych przez Województwo systemowych projektów finansowanych ze środków unijnych jest projekt PEWNIAK czyli Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu.

Działania w projekcie PEWNIAK skierowane są do nauczycieli realizujących zadania edukacyjno - wychowawcze w trakcie najważniejszych etapów rozwoju dzieci, czyli nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach projektu nauczyciele nabywają wiedzę i podnoszą kompetencje niezbędne w pracy z dziećmi, a w szczególności - umiejętność skutecznego kształtowania gotowości szkolnej u dzieci przedszkolnych oraz umiejętności szkolnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Wsparciem ma zostać objętych 2500 nauczycieli w naszym województwie.

Jednym z efektów projektu PEWNIAK jest uzyskanie przez przedszkola i szkoły certyfikatu - aby go uzyskać placówka musi wykazać, że spełnia określone kryteria. Nadanie certyfikatu to informacja o tym, że w placówce zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane są na najwyższym poziomie i warto posyłać tam swoje dzieci.

Celem działań projektodawców jest stworzenie w przedszkolu i szkole „pozytywnej energii w wychowaniu i nauczaniu", co ma sprawić, że dziecko będzie szczęśliwe, rodzic - zadowolony, a nauczyciel - usatysfakcjonowany rezultatami swojej pracy oraz bogatszy w nowe kompetencje.

PEWNIAK to sposób, aby w województwie śląskim osiągnięta została jak najwyższa jakość edukacji, która ma wpływ na dobre wybory życiowe młodych ludzi oraz ich powodzenie w życiu dorosłym.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny METIS w Katowicach - placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Województwo Śląskie. Projekt wystartował w 2009 roku i zakończy się w marcu 2013. PEWNIAK jest realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik Strona internetowa projektu http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=5731&id_menu=

/slaskie.pl/

/slaskie.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION