POWRÓT
     2012-01-12 00:00:00

Śląskie. Inwestycja w wiedzę - to się opłaca!


Ponad dwustu doktorantów z naszego regionu otrzyma specjalnie ufundowane stypendia w wysokości do 4,5 tys. zł miesięcznie oraz weźmie udział w interesujących szkoleniach. Rusza nabór wniosków do pierwszej edycji programu stypendialnego „DoktoRIS"

„Program ma służyć wsparciu wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych, które mają w przyszłości zasilić potencjał województwa śląskiego. Wybraliśmy Uniwersytet Śląski jako partnera projektu, wierzymy, że ta współpraca samorządu województwa ze środowiskiem akademickim pozytywnie wpłynie na wielopłaszczyznowy rozwój regionu" - mówi wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Program stypendialny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do doktorantów prowadzących badania w kluczowych obszarach technologicznych wskazanych w Programie Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 i uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa. Wśród kierunków znajdują się m.in. technologie medyczne, technologie z zakresu energetyki, górnictwa i ochrony środowiska oraz technologie informacyjne i telekomunikacyjne. O stypendia ubiegać się mogą także doktoranci, których praca naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych z nanotechnologią i nanomateriałami, produkcją i przetwarzaniem materiałów, transportem i infrastrukturą transportową, a także przemysłem maszynowym, lotniczym i samochodowym. Program obejmuje zasięgiem wszystkie uczelnie wyższe i jednostki naukowe z obszaru województwa śląskiego, kształcące w określonych obszarach naukowych, a jego głównym celem jest nie tylko kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, ale także nieustanny rozwój regionu i zwiększenie jego potencjału innowacyjnego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów zostanie przeprowadzony od 9 stycznia do 10 lutego br. Pierwsza edycja programu, rozłożona na lata 2011-2013, zakłada udzielenie finansowego wsparcia 202 doktorantom zamieszkującym i kształcącym się w regionie, w dwóch naborach, których suma zamknie się w kwocie ok. 13,5 mln zł. Kwota indywidualnych świadczeń wyniesie do 4,5 tys. zł, a same stypendia przyznane zostaną na okres dwóch semestrów, z możliwością przedłużenia. Aby móc ubiegać się o stypendium, należy spełnić kilka warunków, wśród których są m.in. zamieszkiwanie i kształcenie się na terenie województwa śląskiego oraz przygotowywanie pracy w zakresie uznanym za szczególnie ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu.

Oprócz finansowego wsparcia projekt przewiduje również szkolenia dla stypendystów, związane m.in. z prawem własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy oraz przedsiębiorczością, dzięki którym uzyskają oni umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystywania wiedzy w środowisku gospodarczym. Szkolenia prowadzone będą w formie tzw. e-learningu, czyli kształcenia z udziałem narzędzi elektronicznych.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać za pośrednictwem strony internetowej projektu. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie projektu i dokumentach zamieszczonych na stronach: www.doktoris.us.edu.pl oraz efs.slaskie.pl.

Uniwersytet Śląski jako partner projektu „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" objął odpowiedzialność za:

stworzenie grafiki projektu, przygotowanie strony internetowej projektu (wraz z bieżącą obsługą), stworzenie systemu naboru i obsługi wniosków (wraz z bieżącą obsługą), stworzenie platformy e-learning, ocenę merytoryczną złożonych wniosków, nadzór merytoryczny nad grupą ekspertów.

W domenie Uniwersytetu Śląskiego www.doktoris.us.edu.pl uruchomiona została strona internetowa projektu, na której oprócz informacji o projekcie możemy również aplikować do projektu. Dzięki działaniom opiekuna naukowego projektu - prof. Jarosława Polańskiego została stworzona lista ekspertów mających oceniać od strony merytorycznej wnioski o przyznanie stypendiów. Obecnie trwają konsultacje co do szczegółowego trybu oceny wniosków przez ekspertów Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie całości prac związanych z oceną merytoryczną wniosków prof. Jarosław Polański jako opiekun naukowy będzie koordynował pracę ekspertów, współuczestniczył w procesie tworzenia list rankingowych, a także służył pomocą w procesie oceny sprawozdań półrocznych składanych przez stypendystów. W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad stworzeniem narzędzia edukacyjnego w postaci platformy e-learning, która ma służyć praktycznymi wskazówkami w zakresie wdrożeń i komercjalizacji patentów, a także zarządzania własnością intelektualną.

„Program jest niezwykle ważny dla środowiska akademickiego, gdyż stymuluje badania naukowe w kierunkach strategicznych dla przyszłości regionu. Wiąże się to ściśle z tym, co już się dzieje i co będzie się działo w województwie. Wsparcie materialne doktoranta daje komfort badań, ale wzmacnia także ich jakość i zapewnia dyscyplinę czasową" - powiedział prof. Andrzej Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego.

W województwie śląskim działa 45 szkół wyższych oraz 39 jednostek zamiejscowych, stanowiących łącznie ponad 11% wszystkich szkół wyższych w Polsce. Śląscy studenci stanowią 10% wszystkich studentów w kraju, dzięki czemu województwo śląskie znajduje się na trzecim miejscu w kraju. W 2010 roku na uczelniach wyższych w województwie śląskim naukę na studiach trzeciego stopnia kontynuowało 3202 uczestników studiów doktoranckich (w porównaniu do roku 2008 wzrost o 500 uczestników studiów doktoranckich). Stanowili oni 8,7% wszystkich uczestników studiów doktoranckich w kraju.

/slaskie.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION