POWRÓT
     2011-12-05 00:00:00

Śląskie. JESSICA - nabór projektów.


Od poniedziałku 5 grudnia br. można składać wnioski o udzielenie pożyczki JESSICA na realizację projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w województwie śląskim

Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie - Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim - ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA dla Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja - JESSICA" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Łączna kwota środków przeznaczona przez Zarząd Województwa Śląskiego na wsparcie projektów miejskich wynosi ok. 251 mln zł. Wnioski przyjmowane będą od 5 grudnia 2011 r. do wyczerpania środków.

W województwie śląskim środki na wdrożenie Inicjatywy JESSICA zostały zarezerwowane w ramach Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja - JESSICA" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Można je pozyskać na przekształcenie starych lub nieużywanych obiektów przemysłowych, inwestycje z zakresu odnowy miast obejmujące rewitalizację starych i zdegradowanych obszarów miejskich oraz na odnowę terenów powojskowych i poprzemysłowych. Dzięki temu w krajobrazie miast mają szansę pojawić się nowe galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie czy biblioteki multimedialne. By zwiększyć rentowność odnowionych obiektów możliwe będzie stworzenie w nich przestrzeni dla działalności komercyjnej, np. powierzchni biurowych, czy punktów handlowo-usługowych.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa powstała we współpracy Komisji Europejskiej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części unijnych środków na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich (Lokalnych Programów Rewitalizacji). Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM).

Szczegóły naboru projektów zamieszczono na stronie RPO

/slaskie.pl/

/slaskie.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION