POWRÓT
     2011-10-21 00:00:00

Transport istotnym ogniwem gospodarki UE.


Transport jest jedyną gałęzią gospodarki, gdzie nie udało się, jak do tej pory obniżyć emisji CO2. Wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej są działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym dalszym rozwoju tej gałęzi gospodarki – powiedział Eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz podczas konferencji dotyczącej Europejskiej Kolei Dużych Prędkości zorganizowanej w ramach polskiej prezydencji UE w Brukseli.

Śląski deputowany przedstawił obszar, nad którym pracuje obecnie Komisja ITRE, by umożliwić realizację tych założeń. Chodzi przede wszystkim o propozycje zmian w dyrektywie 2003/96/WE dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz dyskusji nad instrumentami dotyczącymi Białej Księgi ws. Transportu.

Biała Księga bardzo poważnie traktuje transport kolejowy, nie tylko w odniesieniu do realizacji założeń redukcji emisji, ale także w odniesieniu do rozwoju sieci systemu kolei dużych prędkości w Europie, co jako członek Komisji ITRE i TRAN przyjmuję z zadowoleniem – wyjaśnił Marcinkiewicz.

Transport jest obecnie odpowiedzialny za około 30% emisji CO2 w UE27. Z tego aż ponad 70% pochodzi z transport drogowego. Tymczasem emisyjność transportu kolejowego mierzona jest na poziomie około 1%.

Dążąc do osiągnięcia celów, które przed sobą stawiamy ważne jest tez stworzenie równych warunków konkurowania między poszczególnymi gałęziami transportu. Uwzględnienie wszystkich kosztów zewnętrznych generowanych przez transport drogowy w Dyrektywie o Eurowiniecie powinno być jednym z warunków dojścia do tego celu – tłumaczył śląski Poseł, który jako członek Parlamentu Europejskiego i obywatel UE, podróżujący różnymi środkami transportu życzyłby sobie realizacji przedstawionych wyżej celów.

Jednocześnie, jako przedstawiciel nowego kraju członkowskiego z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę rządu polskiego stworzenia w Polsce systemu kolei H-S. Wyrażam przekonanie, że ten projekt zostanie połączony z istniejącym już europejskim systemem kolei dużych prędkości i wszyscy obecni tu rozmówcy, reprezentujący różne gremia, będą prowadzić działania na rzecz jednego spójnego europejskiego systemu kolei High Speed!

Komisja Europejska ogłosiła w środę projekt rozporządzenia w sprawie nowego funduszu infrastrukturalnego Connecting Europe Facility (CEF) w kolejnym wieloletnim budżecie UE na lata 2014-20. Znajdzie się w nim 31,7 mld euro na transeuropejskie sieci transportowe, przy czym 21,7 mld euro będzie dostępne dla wszystkich 27 krajów UE, a 10 mld euro tylko dla krajów korzystających z Funduszu Spójności, czyli między innymi Polski – zakończył Marcinkiewicz.

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION