POWRÓT
     2016-03-23 00:00:00

Uchwała w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy "Obywatel".


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”, przedłożoną przez ministra, członka Rady Ministrów.Znowelizowana uchwała zawiera przepisy aktualizujące katalog organów odpowiedzialnych za realizację inicjatywy „Obywatel”.

Jest to związane z wejściem w życie ustawy z grudnia 2015 r. o działach administracji rządowej. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła regulacje, zgodnie z którymi zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem m.in. rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych przeszły do działu „Informatyzacja” (poprzednio należały do działu „Sprawy wewnętrzne”). W związku z tym minister ds. informatyzacji stał się organem założycielskim instytucji budżetowej – Centralnego Ośrodka Informatyzacji.

Katalog organów odpowiedzialnych za inicjatywę „Obywatel” rozszerzono o ministrów właściwych do spraw: gospodarki i finansów. Pozwoli to efektywniej koordynować działania ukierunkowane na poprawę komunikacji elektronicznej z obywatelami i przedsiębiorcami. Współpraca z ministrem finansów umożliwi optymalny nadzór nad środkami finansowymi projektu.

Serwis informacyjny Portal obywatel.gov.pl ma zapewnić obywatelom prosty dostęp do ujednoliconej strony internetowej administracji rządowej – podstawowego źródła informacji o sposobie załatwiania usług publicznych.

Docelowo Portal obywatel.gov.pl będzie stroną internetową Rady Ministrów, a strony ministerstw, zintegrowane w tym portalu, otrzymają jednolitą szatę graficzną. Ustalone zostaną również standardy dotyczące tworzenia treści zawartych na portalu (np. wymóg komunikowania prostym językiem), co zapewni nie tylko przejrzystość i spójność przekazów, ale ułatwi również komunikację na linii obywatel-rząd.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/fot.redakcja//premier.gov.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Premier - Beata Szydło


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION