POWRÓT
     2015-04-02 00:00:00

Warszawa. Można składać wnioski o umorzenie długów czynszowych.


Do 21 września 2015r. mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o częściowe umorzenie długów czynszowych w lokalach komunalnych.

Chodzi o program m.st. Warszawy, który ma pomóc w spłacie długów lokatorom mieszkań komunalnych. Program zakłada, że po spełnieniu określonych warunków przy spłacie części zadłużenia, pozostała jego część zostanie umorzona.

Jest to kolejna forma pomocy osobom mającym zadłużenie w opłatach za czynsz. – To rozwiązanie umożliwi udzielenie pomocy mieszkańcom, których zadłużenie obejmuje dłuższy okres. Jest to wsparcie dla osób zagrożonych utratą mieszkania i wykluczeniem społecznym. Dotychczasowe działania ratusza ułatwiały spłatę długów przede wszystkim osobom mającym od niedawna problemy z regularnymi opłatami – mówi Hanna Gronkiewicz–Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w swojej dzielnicy.

Dla kogo i na jakich warunkach

Przypomnijmy, nowy program pomocy na lata 2015 – 2019 dotyczy dłużników, którzy z różnych przyczyn nie płacą systematycznie za czynsz i media. Program przewiduje dwa warianty porozumienia pomiędzy lokatorami a samorządem warszawskim:

1. przy spłacie 30% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 70% długu po wywiązaniu się z warunków porozumienia

2. przy spłacie 50% zadłużenia w miesięcznych ratach w ciągu kilku lat (nie później niż do 30.09.2019 r.) zostanie umorzone 50% długu.

W przypadku obu wariantów mieszkaniec, oprócz spłaty części zadłużenia, będzie zobowiązany do terminowych opłat w ciągu najbliższych 4 lat, przy czym w każdym roku będzie mógł dwa razy spóźnić się z płatnościami o 21 dni. Umorzenie 70% lub 50% nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r. Wniosek będą mogły składać osoby, które:

- na dzień 30 września 2014 roku posiadały zadłużenie w opłatach za lokal komunalny;

- do 21 września 2015r. złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego;

- nie niszczyły zajmowanego lokalu lub nie wykraczały przeciwko porządkowi domowemu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.

Do 20 kwietnia zarządcy lokali komunalnych muszą poinformować dłużników o wysokości zadłużenia według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego wysłanie zawiadomień, warunkach uczestnictwa w programie oraz miejscu składania wniosków. Ratusz szacuje, że z tej pomocy mogłoby skorzystać około 11 tysięcy osób.

Pomoc lokatorom daje efekty

Od kilku lat w Warszawie zmniejsza się liczba osób mających zadłużenie - na koniec 2013 r. w stosunku do 2011 r. było o 9200 dłużników mniej. Jest to właśnie efekt działań, które zapobiegają powstawaniu zaległości czynszowych oraz utracie mieszkania komunalnego przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Na koniec 2013 r. zaległości w opłatach za czynsz w lokalach mieszkalnych wyniosły około 535 mln zł (w tym brak opłat za media, czyli centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację, wywóz nieczystości) i jest to kwota narastająca na przestrzeni lat. Dotyczy to ok. 45 tys. gospodarstw na 83 tys. lokali komunalnych. Są tu uwzględnieni również najemcy, którzy mają zadłużenie na niewielkie kwoty (np. 50 gr). Ponad połowa dłużników ma zaległości nie przekraczające 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat pomocy osobom zadłużonym są tutaj .
/um.warszawa.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION