POWRÓT
     2017-12-15 00:00:00

Wieloletnia współpraca pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej a Miastem Racibórz i Starostwem Powiatowym została przypieczętowana.


Wieloletnia współpraca pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej a Miastem Racibórz i Starostwem Powiatowym została przypieczętowana

14 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek podpisał ze Starostą Raciborskim Ryszardem Winiarskim i Prezydentem Miasta Racibórz Mirosławem Lenkiem umowę i porozumienie o współpracy.

Zawarte umowy określają obszary współpracy pomiędzy stronami, do których należy:

· inicjowanie oraz organizowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych, zmierzających do wzajemnej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie ustawowych zadań;

· wspieranie działalności rozwijającej świadomość narodową, obywatelską i kulturową;

· udostępnianie obiektów należących do stron, a także wspólne wykorzystywanie posiadanej bazy, sprzętu;

· promowanie stron porozumienia;

· promowanie sportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych, w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na charakter i wymiar wydarzenia;

· współdziałanie w zakresie zarządzania kryzysowego oraz udział w szkoleniach
i ćwiczeniach służb ratowniczych i kryzysowych organizowanych przez strony porozumienia.

Podpisane dokumenty nadają formalne ramy prowadzonym od wielu lat działaniom
i przedsięwzięciom ŚlOSG, Starostwa Powiatowego i Miasta Racibórz. Inicjatorem zawarcia umów był płk SG Adam Jopek.
/slaski.strazgraniczna.pl/


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION