POWRÓT
     2016-03-25 00:00:00

Władza musi mieć możliwość ochrony bezpieczeństwa obywateli.


Na wspólnej konferencji Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Mariusza Kamińskiego, Ministra Koordynatora służb specjalnych, zostały przedstawione założenia projektu ustawy antyterrorystycznej. – Dziś międzyresortowy zespół przyjął roboczą wersję ustawy antyterrorystycznej. Projekt ustawy zostanie przedstawiony Rządowi na początku kwietnia i mam nadzieje, że po debacie parlamentarnej zostanie przyjęty w maju, aby przepisy antyterrrorystyczne były gotowe przed największymi tegorocznymi wydarzeniami, czyli Światowymi Dniami Młodzieży oraz szczytem NATO – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Jak podkreślił szef MSWiA, projekt ustawy zakłada lepsza koordynację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Podział odpowiedzialności między służbami polegał będzie na tym, że za zapobieganie aktom terrorystycznym odpowiedzialna będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast reagować na te zdarzenia będą służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Przepisy są bardzo precyzyjne i jasne. Gwarantują one zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Mariusz Kamiński, Minister Koordynator służb specjalnych przedstawił szczegółowe założenia ustawy. - Projekt zawiera cały szereg konkretnych rozwiązań prawnych, które umożliwią służbom nie tylko skuteczne i sprawne, ale również szybkie działanie – stwierdził koordynator służb. Mariusz Kamiński zaznaczył, że zagrożenie terrorystyczne dotyka wszystkich obywateli bez wyjątku, dlatego państwo polskie nie może być i nie będzie bezradne wobec zagrożeń, jakie niesie ze sobą terroryzm. – Mamy dwa ważne wydarzenia w tym roku w lipcu i musimy być do nich perfekcyjne przygotowani – zaznaczył Minister. Dodał także, że treść projektu rozporządzenia zostanie opublikowana za około tydzień, kiedy wszystkie prace legislacyjne zakończą się.

Jakie założenia znajdą się w projekcie ustawy?

Wiodącą rolę w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych odgrywa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlatego to ona będzie koordynowała działania operacyjno-śledcze wszystkich służb, w tym także działania informacyjno-analityczne. Jednym z elementów tej koordynacji jest funkcjonujące obecnie Centrum Antyterrorystyczne, które zostanie wzmocnione ustawowo poprzez dostęp do wszystkich baz danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli. – W tej chwili dostęp do niektórych danych jest ograniczony i zbyt długo trwa procedura pozyskiwania tych informacji – stwierdził minister Mariusz Kamiński. Ponadto szef ABW uzyskać miałby możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców podejrzewanych o działalność terrorystyczną – na mocy decyzji szefa ABW wobec takich osób, na okres trzech miesięcy (bez zgody sądu), mogłaby być stosowana kontrola operacyjna. Minister zaznaczył także, że być może będą konieczne odpowiednie przesunięcia w ustawie budżetowej, aby zapewnić sprawne działanie ABW. - W ramach obecnego budżetu jesteśmy w stanie zrealizować czynności na dotychczasowym poziomie, natomiast jeśli trzeba będzie, to dodatkowe środki będą zapewnione – powiedział Mariusz Kamiński.

Celem przepisów jest likwidacja barier, które uniemożliwiają szybkie i skuteczne działania. Minister Koordynator służb zaznaczył, że niezbędna jest także możliwość przeprowadzania przeszukań i zatrzymań wobec osób podejrzewanych o terroryzm, bez ograniczeń czasowych, przez cała dobę, ponieważ obecnie między godziną 22 a 6 takie działania są niemożliwe.

Zgodnie z proponowanymi przepisami Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miałby możliwość natychmiastowego wydalania z kraju cudzoziemców, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Odwoływanie się od decyzji ministra będzie możliwe, ale już spoza granic Polski. Ponadto właściwe organy uzyskałyby możliwość zatrzymywania na 14 dni osób podejrzewanych o zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i działalność terrorystyczną (za zgodą sądu) przed postawieniem zarzutów. Termin 14 dni miałby umożliwić służbom zgromadzenie i przekazanie materiału dowodowego. – Te postulaty nie są nowe, takie założenia były proponowane także przez poprzedni rząd­ – zaznaczył Minister Koordynator służb specjalnych.

Minister Mariusz Kamiński odniósł się także do możliwości nabywania telefonów tzw. „pre-paidowych”, z których w tym momencie można korzystać anonimowo, bez podawania swoich danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami istniałaby możliwość nabywania takich telefonów dopiero po okazaniu dokumentu tożsamości. Regulacja miałaby na celu umożliwienie dotarcia do właścicieli telefonu, którzy stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Kolejnym pomysłem zawartym w ustawie jest możliwość czasowego zamknięcia granic i zawieszenia działalności przejść granicznych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo w związku z ewentualnym wprowadzaniem i ogłaszaniem stopni alarmowych, istniałaby możliwość zawieszenia organizacji imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Zmiany w ustawie o imprezach masowych

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał ponadto dziennikarzom, że ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych jest uzależnione od obowiązującego w danym czasie stopnia zagrożenia terrorystycznego. - Reakcja nastąpi wtedy, gdy Prezes Rady Ministrów ogłosi podwyższenie stopnia alarmowego. Wówczas Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miał możliwość podjęcia decyzji w tym zakresie - zaznaczył szef resortu. – To jest budowanie procedur, z których będzie można korzystać niezależnie od tego, kto będzie rządził. Władza musi mieć możliwość ochrony bezpieczeństwa obywateli. Nie można być lekkoduchem w sytuacji, w której giną ludzie. Dobrze zorganizowane państwo musi mieć narzędzia ochrony swobód obywatelskich i bezpieczeństwa obywateli – powiedział szef MSWiA. Minister potwierdził także, że trwają prace nad projektem zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Powstają one we współpracy z policją, a niebawem zostanie przedstawiony ostateczny kształt przepisów.

/fot.arch.redakcji//msw.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION