POWRÓT
     2014-03-04 00:00:00

XXI Forum Gospodarcze.


O roli NIK w nadzorowaniu instytucji publicznych, w tym o kontroli przetargów w urzędach administracji, mówił podczas XXI Forum Gospodarczego prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Zamówienia publiczne odgrywają znaczącą rolę w rozwoju kraju, stanowią także instrument wpływu w gospodarce. Dlatego tak ważna jest w tym obszarze sprawnie funkcjonująca kontrola państwowa.

W Toruniu trwa XXI Forum Gospodarcze. W dwudniowym kongresie biorą udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, polityki i administracji publicznej. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Integracja i współpraca”.

Pierwszego dnia uczestnicy dyskutowali o szansach i problemach polskiej gospodarki. Forum podzielone było na bloki tematyczne poświęcone m.in. gospodarce, bankowości i finansom, energetyce oraz infrastrukturze i komunikacji.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski był jednym z prelegentów Forum. Mówił o roli Najwyższej Izby Kontroli w nadzorowaniu instytucji publicznych. Izba sprawdzając wydatkowanie publicznych pieniędzy m.in. weryfikuje gospodarność, celowość, rzetelność przetargów oraz ich zgodność z prawem. Zamówienia prowadzone przez administracje rządową i samorządową badane są przez NIK regularnie. Obszar ten nie jest wolny od patologii i działań noszących wręcz znamiona przestępstwa. Prezes Izby wskazał uczestnikom Forum najczęstsze naruszenia wykryte przez kontrolerów w dziedzinie zamówień publicznych: nadużywanie trybu zamówień z wolnej ręki, dzielenie zamówień na części, nierzetelne szacowanie, traktowanie ceny jako wyłącznie decydującego kryterium. Szef NIK podkreślił jednak, że zamówienia publiczne w administracji przebiegają coraz sprawniej. Krzysztof Kwiatkowski wspomniał o dobrych praktykach, dostrzeżonych przez kontrolerów: tworzeniu w jednostkach administracji publicznej wyspecjalizowanych komórek, które zajmują się przygotowaniem całego procesu oraz o łączeniu zamówień w celu wynegocjowania dobrej ceny. Prezes NIK poruszył także temat partnerstwa publiczno-prywatnego oraz roli tych przedsięwzięć dla rozwoju gospodarczego. Kontrola NIK wykazała, że podstawową przesłanką korzystania z partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji celów publicznych był brak innych źródeł ich finansowania. Tym samym niedostateczną wagę przywiązywano do innych korzyści, płynących z tego partnerstwa, polegających np. na szybszym i tańszym procesie budowy obiektów przez partnera prywatnego, lepszej jakości zarządzania oraz bardziej efektywnej eksploatacji inwestycji będącej przedmiotem partnerstwa.

XXI edycja Forum Gospodarczego odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki./nik.gov.pl/

/nik.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION