POWRÓT
     2018-02-14 00:00:00

Zgłoszenia kandydatur do KRS. Dodatkowe wyjaśnienie procedur - komunikat CIS.


Procedura wyłaniania sędziów – kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jest precyzyjnie opisana w ustawie o KRS.

Z art. 11c ustawy o KRS wynika, że zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z procedurą Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.

Obowiązek ten jest sukcesywnie realizowany – zgłoszenia są publikowane pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/krs

Załącznikami do zgłoszeń (w myśl ustawy wyłączonymi z publikacji) są odpowiednio:
- w przypadku, gdy jego autorami jest grupa co najmniej 2000 obywateli: wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone podpisy;
- w przypadku, gdy jego autorami jest grupa co najmniej 25 sędziów: wykaz sędziów popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, miejsca służbowe, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone podpisy.

Na stronie Sejmu publikowane są też informacje m.in. o dorobku orzeczniczym kandydatów, nadesłane przez właściwe sądy. Dokumenty te nie są załącznikami do zgłoszenia – Marszałek Sejmu wystąpił o ich sporządzenie i przekazanie dopiero po otrzymaniu zgłoszeń.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa została znowelizowana 8 grudnia 2017 r. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2 stycznia br. i weszła w życie 17 stycznia br., a niektóre przepisy, dotyczące procedury naboru kandydatów, obowiązują już od 3 stycznia.

Bezpośredni link do pliku z ujednoliconym tekstem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260714/U/D20110714Lj.pdf

/fot.arch.redakcji//sejm.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION