POWRÓT
     2014-07-02 00:00:00

Zielone światło dla inwestycji kolejowych.


Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Zaproponował w nich rozwiązania, które zapewnią przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych. Skrócony zostanie termin wydawania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowych, co wpisuje się w zapowiedziane przez premiera D. Tuska w expose z 2011 r. uproszenie procedur budowlanych.

Przede wszystkim zarządca infrastruktury kolejowej (PKP PLK SA) i samorząd terytorialny będą mogły czasowo zająć nieruchomości, których eksploatacja jest niezbędna do budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. Uzyskają również prawo do nieodpłatnego zajęcia terenów: wód płynących lub dróg publicznych – na czas realizacji inwestycji kolejowej. Zostaną zobowiązani do wypłaty odszkodowań za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i spowodowanie szkód w trakcie procesu inwestycyjnego. Na czasowe zajęcie nieruchomości nie będzie potrzebna zgoda ich właścicieli lub użytkowników wieczystych. Zapewni to szybszą i sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych bez konieczności dokonywania wywłaszczeń.

Proces inwestycyjny będzie szybszy, bo zostanie skrócony termin wydawania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowych – do 45 dni (obecnie jest 65) od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji w tej sprawie. Jeśli decyzja nie zostanie wydana w wyznaczonym terminie, to organ wyższy w stosunku do organu decyzyjnego, wymierzy karę 500 zł – za każdy dzień zwłoki.

Zaplanowano także rozwiązania wspierające rozwój transportu intermodalnego, tj. łączącego dwa różne środki transportu, np. samochodowy z kolejowym. Przewidziano preferencyjne traktowanie kolejowych przewozów intermodalnych, co będzie realnym wsparciem dla tego segmentu transportu.

Rozwiązania te szczegółowo przedstawiono w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

/fot.redakcja//premier.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION