POWRÓT
     2012-02-16 00:00:00

Zmiany w Lasach Państwowych.


Lasy Państwowe mają nowego dyrektora generalnego. Minister środowiska Marcin Korolec powierzył tę funkcje Adamowi Wasiakowi.

We wtorek, 7 lutego br. Minister Środowiska dokonał zmiany na stanowisku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ze względu na nowe wyzwania, jakie stawia przed Lasami Państwowymi w najbliższych latach. Jak powiedział minister Marcin Korolec: - Lasy to bogactwo przyrodnicze Polski i potencjał gospodarczy. Zarządzające znaczną większością lasów w Polsce Lasy Państwowe to instytucja wymagająca sprawnego zarządzania. Wyzwania jakie widzę przed lasami to przede wszystkim prowadzenie gospodarki leśnej, priorytetowe traktowanie zadań ochronnych, w tym na terenach Natura 2000, wykorzystywanie potencjału gospodarczego lasów i decentralizacja zarządzania.

Adam Wasiak ma wykształcenie z zakresu leśnictwa i zarządzania. Przez większość życia zawodowego związany z Lasami Państwowymi, ostatnio na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

***

Minister Środowiska na mocy ustawy lasach z 1991 r. odwołuje i powołuje dyrektora generalnego Lasów Państwowych, sprawuje także nadzór nad gospodarką leśną.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

/fot. redakcja/

/mos.gov.pl/  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION