Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).

 
 
 


2018-12-29

Racibórz. Przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście na własność.W związku z chaosem medialnym dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gminy docierają liczne zapytania mieszkańców, zupełnie zdezorientowanych w tym temacie. Dlatego w sposób bardzo uproszczony postanowiliśmy wyjaśnić ten problem.

1. Przekształceniem na własność objęte są wyłącznie grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi - jednorodzinnymi i wielorodzinnym.
2. Opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości stanie się "opłatą przekształceniową".
3. Opłata ta, jak wspomniano równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste, płatna będzie przez 20 lat.
4. Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy samego prawa.
Ustawa wymaga jednak aby właściwy organ gminy wydał zaświadczenie potwierdzające fakt uzyskania własności. Zaświadczenia wydawane będą bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Gmina na ich wydanie ma 1 rok, liczony od 1 stycznia 2019r.
Osoby, które pilnie potrzebują potwierdzenia przekształcenia praw w formie zaświadczenia z powodu chęci np. kupna-sprzedaży nieruchomości mieszkalnej mają prawo złożyć w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie pilnym.
Gmina ma obowiązek zrealizować taki wniosek w ustawowym terminie, 4 miesięcy od daty jego złożenia. Te zaświadczenia wydawane w przyśpieszonym trybie obciążone są opłatą skarbową w wysokości 50,-zł.
5. "Opłata przekształceniowa", równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi iloczyn dwudziestu opłat przekształceniowych.


Przykład:

1) dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste płatna do 31 marca każdego roku wynosi 100,-zł. Aktualnie będzie to "opłata przekształceniowa", wynosząca również 100,-zł, płatna do 31 marca każdego roku, ale już nie przez cały okres wieczystego użytkowania (99 lat) ale 20 lat.

2) tę opłatę "przekształceniową" można zapłacić jednorazowo, wyniesie ona wówczas 100,-zł x 20 = 2000,- zł.

Podkreślić należy, że opłaty dotyczą wyłącznie gruntów, ponieważ co do zasady budynki i lokale posadowione na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, stanowią własność użytkownika wieczystego.

Reasumując:

Użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia nie muszą robić nic.

Prawo ich własności, co do gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej.

W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

Po otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić pierwszą opłatę przekształceniową, w terminie najpóźniej do 29 lutego 2020r.

Sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu, pok.218 i 219 II piętro tel. 32 755-06-69 i 32 755-06-50.

Wszelkie zapytania w tej sprawie proszę kierować do pracowników wydziału, których nr telefonu podano wyżej lub naczelnika wydziału tel. 32 755-06-05.


/ raciborz.pl /herb

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2019-10-23 TOPORTAl PRODUCTION